Oznam o začatí rekonštrukcie ulíc

366

Oznamujeme, že dňom 11.4.2023 bude začatá realizácia rekonštrukcie vnútrobloku F. Urbánka (za MsP). Nakoľko si táto realizácia bude vyžadovať nadmerné zaťaženie celého územia, žiadame o trpezlivosť a porozumenie, zároveň žiadame všetkých obyvateľov, aby svoje motorové vozidlá zaparkovali na iné parkovisko. Ďalšie potrebné obmedzenia budú priebežne riešené na základe usmernení s dodávateľom stavby sp. M-Silnice SK, s.r.o. Žilina.

Oznamujeme, že dňom 11.4.2023 bude začatá realizácia sanácie Svätoplukovej ulice v časti Keblie. Nakoľko si táto realizácia bude vyžadovať nadmerné zaťaženie celého územia, hlavne prevádzky na prístupovej komunikácii k rodinným domom s dennou uzáverou pre motorové a nemotorové vozidlá v čase od 08:00 hod – 15:00 hod, žiadame o trpezlivosť a porozumenie. V prípade zásahu záchranných zložiek bude prejazd zabezpečený. Ďalšie potrebné obmedzenia budú priebežne riešené na základe usmernení s dodávateľom stavby sp. František Briestenský – BAX, Považská Bystrica.

V prípade otázok kontaktujte t.č. +421 42 465 08 30

MsÚ Púchov