Predstavujeme nového vedúceho oddelenia výstavby MsÚ Ing. Filipa Makaya

616

Od 1. decembra 2021 nastupuje do funkcie vedúceho oddelenia výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu MsÚ Púchov Ing. Filip Makay. Pri tejto príležitosti mu Púchovské noviny niekoľko otázok, aby ho predstavili púchovskej verejnosti.

Prezraďte čitateľom niečo o sebe – odkiaľ pochádzate, aký máte vzťah k nášmu mestu?

Som rodák z Považskej Bystrice, teda „hneď od vedľa“. Mesto Púchov som už od mala navštevoval vždy rád, či už kvôli kamarátom, alebo kultúre. V posledných dvoch desaťročiach ma výrazne zaujalo jeho urbánne pretvorenie, čo z hľadiska stavebníctva vnímam s veľkým obdivom.

Kde ste študovali a pracovali?

Stavebnú odbornosť som začal nadobúdať už pred 18 rokmi (má 34 rokov, pozn. red.), keď som ako učeň pracoval na stavbách rodinných domov. Po ukončení strednej školy som sa rozhodol prehĺbiť svoje vedomosti a študovať na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, odbor Pozemné stavby. Po promóciách som sa niekoľko rokov venoval nemeckému stavebnému trhu, projektovému manažmentu (vedeniu stavieb) a stavebnej projekcii.

O človeku mnohé prezradia jeho záľuby. Čo robíte najradšej vo voľnom čase?

Vo voľnom čase sa venujem hlavne mojej rodine a horolezectvu.

Čo vás motivovalo prihlásiť sa do konkurzu na funkciu vedúceho oddelenia výstavby, investícii, životného prostredia a stavebného úradu?

Motiváciou prehlásiť sa boli moje skúsenosti nadobudnuté za uplynulé mesiace, investičná výstavba a tiež dianie vo všetkých odvetviach oddelenia, s ktorými som sa za posledné mesiace neraz stretol.

Ktoré problémy mesta Púchov považujete za najdôležitejšie? Aké máte priority a pracovné plány na najbližšie mesiace?

Momentálne máme rozbehnutých niekoľko procesov projektovej prípravy, inžinieringu a samotnej realizácie investičnej výstavby, do ktorých sú zapojené všetky odvetvia oddelenia s celou paletou priorít a problémov.

Máte svoj životný vzor, prípadne obľúbené životné krédo?

Žiaľ, nič také nemám.

Slavomír Flimmel