Testovanie IQ v Púchove

576

Ak sa chcete dozvedieť výšku svojho inteligenčného kvocientu (IQ), môžete sa podrobiť testovaniu, ktoré pre širokú verejnosť v Púchove pripravila Mensa Slovensko 16. marca o 16.00 v priestoroch auly Fakulty priemyselných technológií na Kolonke. Táto organizácia združuje nadpriemerne inteligentných ľudí s hodnotou IQ minimálne nad 130.

Ako vyzerá samotné testovanie? Dostanete zošit s úlohami a hárok na odpovede, ktorý vyplníte a odovzdáte. Test vyhodnotí profesionálny psychológ až po skončení testovania a výsledky testu vám pošle domov na vašu adresu. Ak je vaše IQ vyššie ako u 98 % populácie na svete, Mensa vás pozve do svojich radov. Ak prídete na testovanie, môžete sa porozprávať napríklad s jedným z jej členov, ktorý má IQ podľa prísnych tabuliek MENSY vysoko v pásme geniality.

Poslaním a cieľom Mensy je využitie inteligencie v prospech ľudstva. Ide predovšetkým o podporu výskumu vlastností, znakov, či využitie inteligencie ako takej. Napríklad v USA pôsobí nadácia MERF (Mensa Education and Research Foundation), ktorá má dokonca status poradného hlasu v UNESCO. Mensu tvoria jej členovia, ktorých je stotisíc po celom svete a sú to ľudia z celého spektra ľudskej spoločnosti, od obyčajných ľudí, cez učiteľov, lekárov, právnikov, vedcov, politikov, až po nositeľov Nobelových cien.
IQ (inteligenčný kvocient) je odhad schopnosti uvažovať a rozmýšľať. Číslo IQ vyjadruje inteligenciu človeka v pomere k ostatnej populácii. Priemernú inteligenciu vyjadruje číslo 100. IQ nad 140 predstavuje kategóriu géniov.

(Poplatok za testovanie: študenti FPT 5 eur, študenti a dôchodcovia 7 eur, dospelí 10 eur.)
Zdroj: Mensa Slovensko, -red-