Púchovské tradičné karate v roku 2020

178
Sústredenie talentovanej mládeže

Čitatelia Púchovských novín iste majú dostatok informácií o Covide 19 a jeho dopade na šport, dopravu, cestovanie a ekonomiku. Hygienické predpisy majú osobitne tvrdý dopad na kontaktné športy ako judo, zápasenie alebo box.

Blízky kontakt, vysoké nasadenie a intenzívne dýchanie predstavujú pre účastníkov veľké riziko. Zdalo by sa že pre bojové umenia to znamená úplnú pauzu a športovcom zostane maximálne posilovanie a aj to na voľnom priestranstve. Pre tradičné karate a kobudo to tak úplne neplatí.

Súčasťou cvičenie karate, ale aj wu-šu či viet voo dao je cvičenie súborných cvičení. Karatisti ich nazývajú kata. V týchto cvičeniach je trénovaná obrana cvičenca proti rozličným útokom. Starí majstri, ktorí ich zostavovali ešte v čase, keď karate a kobudo slúžilo predovšetkým ako obrana proti násilníkom alebo cudzím okupantom, do nich zaradili techniky, ktoré sa osvedčili v reálnom boji. Tie, ktoré neboli účinné sa časom prestali trénovať. Tie účinné prežili.

Koncom 20. storočia začala éra športového karate a z cvičenia kata sa stala športová disciplína. So všetkými negatívami, ktoré to prináša. Rozšírenie tréningu kata znamenalo aj jeho deformáciu, lebo dohľad úzkeho kruhu majstrových uči deši (najbližších žiakov okinavských majstrov), nad úrovňou cvičenie prakticky prestal existovať.

Karate Černúchovci po skúškach na Dan

Kata zároveň pozmenili nároky sponzorov, médií a iná mentalita cvičencov mimo Okinawy. Bunkai – vysvetlenia, čo sa skrýva za nacvičovanými pohybmi  boli čím ďalej tým primitívnejšie. Znalosti o prvej pomoci, ale aj o nebezpečných zásahových plochách majstri z Okinawy „karate turistov“ prestali učiť úplne a aj slovenským inštruktorom, ktorí vďaka dlhoročnej spolupráci majú predsa len lepšiu pozíciu než bežní komerční karatisti, výklady skôr iba potvrdzovali, keď sme na skutočnú funkciu nebezpečného úderu prišli, než aby nás učili, kde sú vitálne body. Ostatne tak isto postupujeme aj my. Kata sa však snažíme učiť tak, aby cvičenci mohli techniky začať po náležitom vysvetlení používať aj na tvrdú a pre útočníkov nebezpečnú sebaobranu.

Vzhľadom na riziká spojené s pravidelným tréningom skrytých techník, tréningom prieraznosti techník, ktoré mnohé školy na Okinawe a v Japonsku doviedli na neuveriteľnú úroveň a s následným prechodom takýchto karatistov ku športovému zápasu – kumite, sa napríklad na Svetovom turnaji v Naha nesúťaží v tejto kategórii. Súťaží sa len kata a kobudo a navyše len v tradičných okinavských štýloch a nie v „odkukaných“ japonských. Teda tradičné karate sa dá cvičiť aj bez priameho kontaktu cvičencov.

V období pandémie Covidu 19 poskytli cvičenia kata karatistom možnosť pokračovať v cvičení aj počas kritických období. Na futbalovom ihrisku Nosiciach alebo pri ZŠ Gorazdova mohli Púchovčania vidieť cvičiť mladých karatistov a pripravovať sa na súťaže a na skúšky technickej vyspelosti.

Majka Fedorová

Okrem pekných výsledkov v súťaži kata detí a dorastencov organizovaných za pomoci video techniky Slovenskou federáciou karate a bojových umení, prebehli pre úspešne aj skúšky na majstrovské stupne 1. Dan. V Púchove teda od tohto roku máme tri nové čierne pásy Máriu Fedorovú, Martinu Černúchovú a Tomáša Černúcha.

Navyše obdobie obmedzení cvičenia by malo končiť a počínajúc 1.10.2020 by mali v CVČ ZŠ Gorazdova začať tréningy pod strechou aj pre začiatočníkov. Spoločné tréningy začiatočníkov a pokročilých budú po tomto termíne bývať v pondelky a piatky o 17,45 v telocvični (vchod odzadu z ulice Komenského).

V stredu budú trénovať pokročilí, ktorí už trénovali a to o tom istom čase. Všetci záujemcovia o tradičné karate a kobudo sú vítaní.

František Komora