Rokovanie ZO SZZP

77

Dňa 15.3. 2024 najpočetnejšia 276 členská ZO SZZP Púchov v kraji hodnotila činnosť za rok 2023 v DK Streženice. V úvode si členovia minútou ticha uctili pamiatku svojho predsedu Jána Petra a zomrelých 12 členov v uplynulom roku. Zvolili si jednomyseľne novú predsedníčku Vlastu Kozákovú a nových členov výboru. Primátorka Katarína Heneková novozvolenej predsedníčke odovzdala ĎAKOVNÝ LIST udelený Ústrednou radou SZZP Martin in memoriam Jánovi PETROVI za jeho aktívnu dlhoročnú prácu. Vo svojom príhovore vyjadrila všestrannú podporu MsÚ a dôveru predsedníčke a doplnenému výboru a vieru, že budú pokračovať naďalej v úspešných aktivitách Jána Petra, ktoré si naplánovali na rok 2024. Svojim príhovorom pozdravil členov aj predseda OR SZZP Ilava Ladislav Mazán.

Peter Farkaš, kronikár
Foto: Slavomír Flimmel