Výročná schôdza okresnej Jednoty dôchodcov Slovenska

54

Dňa 14.3.2024 sa uskutočnila výročná členská schôdza OO JDS Púchov v klube nad plavárňou. Zastrešuje 9 základných organizácií: Púchov, Horné Kočkovce, Dolné Kočkovce, Lúky, Dohňany, Lednické Rovne – Horenická Hôrka, Lysá pod Makytou, Dolná Breznica a v roku 2023 novozaložená ZO Horovce (predsedníčka Ľudmila Velasová). Predsedníčka Elena Gelnarova zhodnotila činnosť, ktorej bolo neúrekom, a hospodárenie za uplynulý rok. Delegáti v zastúpení 682 členov si vytýčili plány aktivít na rok 2024 a poďakovali všetkým, ktorí sa na nich aktívne podieľali a vyjadrili vďaku za podporu Mestskému úradu Púchov, jednotlivým obecným úradom v spádne ZO a filantropom za pomoc a za dary do súťaží a tomboly. V ZO JDS Lednické Rovne nastali zmeny a za predsedníčku bola zvolená Eva Benešová.

Peter Farkaš, člen Rady OO JDS Púchov