Výročná členská schôdza Ligy proti reumatizmu

56

Liga proti reumatizmu MP – Púchov bilancovala na výročnej členskej schôdzi uplynulý rok a jednohlasne schválila aj úlohy na rok 2024. Pre nás reumatikov je najdôležitejší pohyb, preto sa zameriavame hlavne na cvičenie vo vode, alebo v telocvični a prechádzkami po okolí Púchova. Taktiež nebudú tento rok chýbať jednodňové výlety do termálnych kúpalísk. Rekondičné pobyty organizujeme dvakrát do roka, aj vďaka dotáciám z TSK a mesta Púchov. Posedenie pri kapustnici je naša srdcovka – vždy je príjemná nálada. Veľká účasť svedčí o tom, že je to obľúbená akcia. Máme dobrú spoluprácu z mestom a Púchovskou kultúrou, s.r.o., kde sa zapájame do rôznych projektov, ako je „Rozkvitnuté Divadlo“, „Večer Púchovských svetlonosov“ a zdobenie stromčekov. Pani primátorka Katarína Heneková sa nám prihovorila milým príhovorom. Teší ju, že sa zapájame do rôznych aktivít a nás potešilo, že prijala naše pozvanie. Plánov je veľa, už len si navzájom prajme pevné zdravie, aby sme naše plány mohli všetky do bodky uskutočniť.

Emília Gombarová
Foto: Slavomír Flimmel