Rozprávkové vianočné stromčeky pred divadlom

130

Do V. ročníka celomestskej súťaže sa na našu radosť zapojili všetky základné školy pôsobiace v našom meste, teda: ZŠ Mládežnícka, Gorazdova, Komenského, Slovanská, CZŠ sv. Margity a Spojená (špeciálna) ZŠ. A tak nám priestor pred divadlom skrásnel blikajúcou a ozdobenou nádherou šiestich nových stromčekov. 

Najskôr teda veľmi pekne ďakujeme, oceňujeme najmä všetky tie nápadité, vlastnoručne vyrobené ozdoby, sú prekrásne! A tento názor zdieľajú i všetci okoloidúci, ktorí obdivujú, fotia sa pri Vašich/našich stromčekoch.

Keby bolo v našich silách, odmeníme úplne všetky stromčeky rovnocenne, ale súťaž je súťaž a vždy z nej vyjde niekto ako víťaz. Stromčeky hodnotila (1.-3. miesto) porota výtvarníkov v zložení: Mária Dorčíková, Eňa Joachymstálová,  Roman Hvizdák, Jana Michalíková, Elena Toporová a Martina Zemančíková ako aj hlasujúca verejnosť, čiže všetci tí, ktorí využili možnosť hlasovania vo vymedzenom čase dňa 12.12.2018 od 14:00 do 17:00 hod.

VÝSLEDKY SÚŤAŽE O NAJKRAJŠÍ VIANOČNÝ STROMČEK 2018:

  1. miesto: ZŠ Komenského (stromček č.1)
  2. miesto: ZŠ Slovanská (stromček č.5)
  3. miesto: ZŠ Gorazdova (stromček č.3)

Cena diváka: ZŠ Slovanská (stromček č.5)

Ceny pre víťazov:

  1. Sladkosti v počte 30 kusov pre každú školu žiakov a pani učiteľky zapojené do súťaže.
  2. Pre školu na prvom mieste darček pod stromček v hodnote 100 € (na želanie)
  3. Pre školu na druhom mieste darček pod stromček v hodnote 50 € (na želanie)
  4. Pre školu na treťom mieste darček v hodnote 30 € (na želanie)
  5. Pre školu s cenou diváka darček v hodnote 40 € (na želanie)

Vyžrebovanie víťaza z hlasujúcich divákov: 2x vstupenka na predstavenie Klimaktérium Divadla Komédie 4.2.2019: Jana Kosibová, Púchov.

Ďakujeme veľmi pekne, blahoželáme a teším sa na ďalší ročník súťaže. Dovtedy – osviežte sa pohľadom na nádherné NAJKRAJŠIE VIANOČNÉ STROMČEKY 2018 Púchova pred divadlom (až do 7.1.2019).

Mika Vargová a kolektív Púchovskej kultúry