S radosťou do školy

119

Často počúvame, ba i samy povzdychneme – ako ten čas letí. Platí to aj pre deti predškolského veku, veď nezadržateľne sa blíži čas zápisu budúcich prváčikov do základnej školy.

Pani riaditeľka Základnej školy J. A. Komenského PaedDr. Miroslava Lapšová preukazuje snahu o vytváranie plynulého a prirodzeného nestresujúceho prechodu dieťaťa z materskej školy do prvej triedy. Svedčí o tom bohatá spolupráca s dvoma Materskými školami z ulice Požiarna a s Materskou školou 1. mája. So zástupkyňou Mgr. Ivetou Hidvégiovou a pedagogickým kolektívom pripravujú program počas školského roka s tvorivými zábavnými činnosťami i športovými aktivitami a prizývajú budúcich prvákov do svojich priestorov, aby sa s nimi zoznámili a v spolupráci s prvákmi vytvárali pekné predmety na pamiatku. Spoločnými podujatiami približujú život v základnej škole, napomáhajú lepšej budúcej adaptácii detí.

V utorok 27.2. boli deti materských škôl pozvané na Športový deň do telocvične ZŠ J. A. Komenského, aby si vychutnali veľký priestor pre pohyb a hru. So zaujatím, nadšením a športovým nasadením plnili úlohy, ktoré preverili nielen ich fyzickú, ale aj rozumovú pripravenosť na úlohy ZŠ. Dôležité bolo, že nikto neprehral, všetci boli víťazmi, lebo sa nezľakli žiadnej úlohy a s radosťou si odnášali pekné medaily a pekný športový zážitok.

Spolupráca a pozornosť, akú preukazuje vedenie základnej školy budúcim prvákom si zasluhuje veľké poďakovanie so želaním množstva energie, dobrých nápadov a úspechov v ďalšej práci.

Elena Chybová