Slávnostný aktív jednoty dôchodcov oslávil Mesiac úcty k starším

437

V utorok 9. októbra sa v púchovskom divadle konal slávnostný aktív Jednoty dôchodcov Slovenska k Mesiacu úcty k starším.

Okresná predsedníčka JDS Antónia Gabková privítala hostí poslanca NR SR Milana Panáčka, primátora mesta Rastislava Heneka s manželkou Katarínou, predsedníčku KO JDS v Trenčíne Annu Prokešovú, poslankyňu MsZ Irenu Kováčikovú a vedúcu oddelenia MsÚ Renátu Holákovú.

Z príhovory okresnej predsedníčky Antónie Gabkovej vyberáme:

„Vážení priatelia seniori, milí hostia! Človek môže na svete všeličo zastaviť, ale čo nikdy nezastaví, nespomalí je čas. Áno čas, ktorý letí, míňa sa tak, že ho nedokážeme niekedy ani sledovať. A práve preto je spravodlivé, že starneme všetci rovnako, rovnakým tempom, rovnakým tempom nám ubiehajú hodina a dni nášho života.

Vážení priatelia, ľudský život je ako kniha – má svoj úvod, pokračovanie i záver. Míňajú sa naše roky mladosti, až napokon pominú. Ani nezbadáme, že sa blíži staroba, v ktorej sme sa odrazu ocitli. V našich osudoch možno pribudlo samoty, bilancujúcich úvah, citlivých rozpomienok. Každá etapa pozemskej púte má svoju nezameniteľnú poéziu. Počas nášho života sa striedal na našich tvárach úsmev so slzami, veď boli radosti a boli aj smútky. Rozdávali sme lásku, pochopenie, obetavosť. Zaslúžime si, aby sa nám to dobré vrátilo dvojnásobne, v štedrej miere.

Vážení priatelia, jeseň, to je nádherný čas, kedy je príroda odetá do pestrofarebných šiat. Október nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. je ňou úcta k starším. Úcta k nám, ktorí sme tvrdo pracovali, aby sa nám lepšie žilo.

Seniorský, alebo dôchodcovský vek, to nie je len obdivuhodný vek, vráskami ozdobená tvár a nekonečný počet zážitkov. To je hlavne nesmierne množstvo skúseností, pokory, rozvahy a nadhľad k plnohodnotne prežitému doterajšiemu životu. Oslávme dnes preto cestu, ktorou kráčame, oslávme teda to kam nás priviedla táto cesta so šťastím a láskou, ktorá nás neustále obohacuje.

Vážení priatelia, milí hostia, zo srdca vám prajem krásny život v dobrom zdraví a nech sa nám na každom kroku vo všetkom darí. Nech nám slnko teplé zláti všetky naše kroky, aby sme v pokoji a láske užívali svoje seniorské roky. Nech sa nám splnia krásne sny, túžby a nádeje a šťastie, ktoré tak málo chodí, nech sa na nás denne usmeje a za našu prácu nech nám denne v zdraví srdcia zohreje. Užívajme si život, ktorý je aj v seniorskom veku krásny!“