Týždeň ľudových tradícií v ZŠ Mládežnícka

541

Stavanie mája, ľudové hudobné nástroje, kroje, tradície, predmety z dávnej minulosti nášho národa – to všetko bolo hlavným motívom diania v ZŠ Mládežnícka počas posledného májového týždňa.

Žiaci sa spolu s pedagógmi obliekli do ľudových odevov, spievali ľudové piesne, tancovali ľudové tance, piekli domáci chlieb, varili tradičné slovenské jedlá, využili rôzne výtvarné techniky zamerané na folklórne tradície a zvyky. Pripravili výstavu starých kníh, odevov, výšiviek, hospodárskeho náradia, starožitného kuchynského riadu, hudobných nástrojov našich dedov. Vyskúšali vyrobiť maslo, uplietli korbáč, zistili ako sa vyrába píšťalka z konárov stromov.

Hudobné špeciality nášho regiónu deťom priblížila detská ľudová hudba Lachovček pod vedením p. Sadloňa a Trombitáši Štefánikovci prezentovali salašnícky pastiersky hudobný folklór Púchovskej doliny.

V piatok dopoludnia za sprievodu hry na akordeón ukončili žiaci ZŠ Mládežnícka zaujímavý folklórny týždeň váľaním mája, ktorý zdobil školský dvor.

PaedDr. Jana Beretová