XIV. medzinárodné výtvarné sympózium v Belušských Slatinách a výstava v Divadle Púchov

332

V termíne 1. – 7. októbra 2017 sa konalo ďalšie medzinárodné výtvarné sympózium v Belušských Slatinách. Organizátori ART Belušské Slatiny – Jaroslav Martiš a Eva Zábrodská spolu s ALFA reklama, s. r. o., Považská Bystrica pozvali 11 umelcov – maliarov a sochárov z Čiech, Poľska a Slovenska.

V ateliéri tvorili maliari z Čiech: akad. mal. a soch. Elzbieta GROSSEOVÁ, Ladislav HODNÝ, akad. mal. Jiří KUBELKA a akad. mal. Zdeněk NETOPIL; z Poľska akad. mal. Iwa KRUCZKOWSKA a akad. mal. Anna SCHUMACHER; zo Slovenska: Ladislav DEMKO a Iveta SLOBODNÍKOVÁ. V exteriéri pracovali traja slovenskí sochári: Pavol HAJDÚK, Jaroslav MARTIŠ a Mgr. art. Martin NAVRÁTIL.

Okrem výbornej tvorivej a priateľskej atmosféry počas sympózia sa stalo toto sympózium výnimočné tým, že záverečná vernisáž výstavy zúčastnených umelcov sa uskutočnila v priestoroch Divadla Púchov, kde zostane do 14. novembra t.r. Obyvatelia a návštevníci mesta Púchov tak dostali možnosť uvidieť zaujímavú výstavu, ktorá prezentuje tvorbu rekordných 11 umelcov.

Milou súčasťou vernisáže bolo ocenenie Jaroslava Martiša Ďakovným listom mesta Púchov za prácu na kultúrnom rozvoji mesta. Ocenenie mu odovzdal zástupca primátora Roman Hvizdák. Ďalší nadšený potlesk si vyslúžil beat box freestyle Dana Doana, ktorý obohatil vernisáž svojím vystúpením. V programe nechýbala ani báseň Jaroslava Martiša v podaní Mirky Frankovskej. Záujem návštevníkov, ktorý sa dlho zdržali po oficiálnej časti vernisáže, svedčí o úspešnosti tejto akcie a neutíchajúcom záujme o kvalitné umenie na pôde okresného mesta.

 

 

Ing. Eva Zábrodská, foto: Slavomír Flimmel