Záleží nám na tých, ktorí sa nemohli sčítať

18

Asistované sčítanie sa na Slovensku bude realizovať v termíne už od pondelka 3. mája do nedele 13. júna. Obyvateľom pomôžu stacionárni asistenti na kontaktnom mieste na Mestskom úrade v Púchove alebo mobilní asistenti, ktorí občanov navštívia, ak o takúto službu požiadajú Z VLASTNEJ INICIATÍVY.

Mesto Púchov zriadilo kontaktné miesto v budove mestského úradu na prízemí, v kanceláriách č. 9 a č. 14. Tu bude k dispozícii technika a stacionárny asistent. Obyvateľ si môže vyžiadať pomoc od stacionárneho asistenta alebo mu stacionárny asistent poskytne počítač, aby sa sčítal sám.

Ak sa nemôže dostaviť na kontaktné mieste v čase prevádzkových hodín, môžete si k sebe domov objednať mobilného asistenta a to zavolaním na číslo: 042/ 46 508 22, prípadne emailom: msu@puchov.sk

Mobilný asistent spätne kontaktuje telefonicky obyvateľa a dohodne sa na presnom čase, kedy ho navštívi s tabletom doma, aby ho sčítal. Tak na kontaktnom mieste, ako aj v samotnej domácnosti platia hygienicko-epidemiologické opatrenia (rúška, odstupy, použitie ochranných prostriedkov).

Nikto teda proaktívne nebude chodiť k obyvateľom, mobilný sčítací asistent príde až po predchádzajúcej dohode s občanom. Pri akomkoľvek podozrení na podvodné konanie neznámych osôb v súvislosti so sčítaním bezodkladne kontaktujte políciu na čísle 158.

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať elektronicky sami ani s pomocou blízkej osoby. Ide najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov, obyvateľov v zariadení a obyvateľov marginalizovaných komunít.

V prípade, že ste nesčítali svoje maloleté deti počas elektronického sčítania, obráťte sa na MsÚ Púchov prostredníctvom vyššie uvedených kontaktov (email al. telefón) a dostavte sa na kontaktné miesto na mestskom úrade.  

MsÚ