1. ročník súťaže vo varení halušiek

758

Dňa 12. júna 2017 sa v Centre sociálnych služieb – KOLONKA uskutočnil 1. ročník v súťaži vo varení halušiek.

Súťažili 4 zariadenia z Púchovského regiónu CSS-KOLONKA, CSS – Chmelinec, DSS – Nosice a CSS – Lednicke Rovne. Každé súťažné družstvo tvorilo 5 súťažiacich. Mali za úlohu uvariť 1 kg halušiek so svojou tajnou ingredienciou. Pre družstvá boli pripravené boxy na varenie halušiek s kotlíkom, taniermi, varechou a strúhadlom na zemiaky. Súťažiacim sa výborne darilo, o čom svedčala aj remíza pri vyhodnotení výsledkov.

Vyhodnocovalo sa chuť a dekorácia halušiek, čistota okolo varného boxu a celková vizualizácia družstva. Hodnotiacu komisiu tvoril 3–členný tím z Trenčianskeho samosprávneho kraja z oddelenia sociálnej pomoci. Aby sa spravodlivo vyhodnotili jednotlivé umiestnenia, prvou úlohou, ktorá mala vyriešiť pôvodnú bodovú remízu, bolo jedenie halušiek na čas. Súťaž bola napínavá, avšak aj po tejto disciplíne opäť nastala remíza na 2. a 3. mieste. Nakoniec sa súťažilo, kto najrýchlejšie vypije 3 dcl piva. Táto disciplína určila konečný výsledok.

Domáce družstvo CSS-KOLONKA obsadilo prvé miesto, druhé CSS-Chmelinec, tretie CSS – Lednicke Rovne a štvrté miesto obsadilo DSS – Nosice. Aj keď boli udelené ceny, najdôležitejšia bola chuť a dobrá nálada, ktorá všetkých sprevádzala po celý slnečný deň. Popri varení halušiek sa ostatní klienti zapojili do športových disciplín a zatancovali si na živú hudbu ľudových harmonikárov.    

Mgr. Barbora Orgoníková, riaditeľka CSS