50 rokov histórie kulturistiky v Púchove (4. časť)

829
Jozef TRNKA

Silový trojboj v rokoch 1979 – 1996

V tejto časti histórie púchovskej kulturistiky sa venujem silovým trojbojárom, ktorí takisto zaznamenali výrazné úspechy na M-Slovenska, M-Československa (ČSFR), ale aj na ME a MS.

Silový trojboj (powerlifting) sa skladá z troch súťažných disciplín: drep – squat; tlak na lavičke – benchpress; mŕtvy ťah – deadlift; Každá disciplína sa hodnotí a vyhodnocuje samostatne a súčet týchto troch disciplín udáva celkový výkon v trojboji (kg).

Jozef KĽUČKA a Vladimír TARABA
Začiatky silového trojboja na Slovensku a v Púchove

Silový trojboj na Slovensku sa začal intenzívnejšie rozvíjať v r. 1974. Bol začlenený pod Slovenský zväz kulturistiky pod vedením K. LAŠKAIA. Vznikli oficiálne nové pravidlá, boli usporiadané prvé oblastné a krajské súťaže, ustanovené základné rekordy SSR v šiestich kategóriách. V roku 1977 dochádza k centralizácii riadenia silového trojboja v Čechách a na Slovensku v rámci Československého zväzu kulturistiky ÚV ČSZTV. Už v roku 1979 sa v Ružomberku konali I. Majstrovstvá ČSSR a po dohode s českými funkcionármi sa pravidelne organizovali každý druhý rok na Slovensku, resp. v Čechách.

Prví pretekári púchovského regiónu skúšali svoje športové výkony na prvých súťažiach organizovaných v Ilave (v prostredí Ilavskej väznice, musím podotknúť, na veľmi vysokej organizačnej a športovej úrovni). V rokoch 1979-1983 nás reprezentovali Jaroslav NOVOSAD, Jozef KĽUČKA, Ján TRNKA, Emil KOPŠÍK, Jozef TRNKA, Milan TAŠKA. Najlepšie výkony dosiahli a víťazmi vo svojich váhových kategóriách sa stali Jaroslav NOVOSAD a Jozef KĽUČKA.

Jozef KĽUČKA

Od tohto obdobia sa začala formovať silná skupina nadšencov pre silový trojboj aj v púchovskom regióne. Najväčšie a najvýraznejšie úspechy dosiahol Jozef TRNKA, jeho brat Ján a Jaro NOVOSAD.

V nasledujúcej histórii silového trojboja v púchovskom regióne uvádzam len najslávnejšie roky a najväčšie úspechy tohto športového odvetvia.

Rok 1986:

V kat. do 67,5 kg (ktorá Jozefovi TRNKOVI najviac sedela a súťažil v nej takmer počas celej športovej kariéry) sa na M-ČSSR o československý titul „pobili“ majstri ČSR a SSR – PERTL (ČSR) verzus TRNKA (SSR). TRNKA v tom čase bol držiteľom československého rekordu v drepe 260 kg a v trojboji 642,5 kg. Ale dva rekordné mŕtve ťahy PERTLA ho v konečnom účtovaní odsunuli na druhé miesto, keď zaostal za víťazným PERTLOM o 5 kg. Toto bol zlomový bod pre TRNKU a v nasledujúcich rokoch nedal v rámci SSR a ČSSR nikomu uspieť. Vo svojej váhovej kat. do 67,5 kg kraľoval nasledujúcich 9 rokov. Na M-SSR nás v kat. do 82,5 kg úspešne reprezentovali ďalší pretekári, bronzovú medailu.

Jozef TRNKA a Marián PREKOP
Roky 1988-1989:

Jubilejné 10. M-ČSSR v silovom trojboji usporiadala v r. 1988 TJ Lokomotíva Krnov. V kat. do 67,5 kg bol jasný favorit TRNKA, ktorý už na M-SSR v Prešove dosiahol vynikajúci výkon v mŕtvom ťahu – 280 kg. Suverénne získal titul majstra ČSSR a prekročenie limitu „majstra športu“ o 55 kg svedčilo o jeho suverenite v tejto kategórii. Chcel prekonať československý rekord v drepe 260,5 kg, žiaľ, nepodarilo sa mu to. Stal sa najlepším pretekárom Majstrovstiev ČSSR 1988. Silovému trojboju sa venoval aj jeho mladší brat Ján, ktorý na prekvapenie  svojich súperov získal titul majstra SSR v kat. do 75 kg v Prešove a 3. miesto na M-ČSSR v Krnove.

Na M-SSR v r. 1989 nás reprezentoval Jaroslav NOVOSAD, ktorý získal bronzovú medailu v kat. do 82,5 kg.

Na 11. M-ČSSR v silovom trojboji (Senica, 25.11.1989) v kat. do 67,5 kg jednoznačne zvíťazil Jozef TRNKA výkonom 662,5 kg (drep 265 kg; tlak 132,5 kg; mŕtvy ťah 265 kg). TRNKA znovu obhájil svoju pozíciu najlepšieho pretekára ČSSR oproti r. 1988.

Jaroslav NOVOSAD a Ivan LABAJ
Rok 1990:

Nevídaný rozmach silového trojboja na Slovensku a v Čechách spôsobil, že okrem majstrovských súťaží sa začali organizovať a vytvárať nové možnosti pre silových trojbojárov. Na Slovensku vznikla „Slovenská národná liga“ v silovom trojboji družstiev (v Čechách už niekoľko rokov fungovala), v ktorej sa od r. 1990 po prvýkrát bojovalo o titul majstra Slovenska družstiev v silovom trojboji (družstvo tvorili vždy 4. pretekári). Jednotlivé kolá sa konali v Žiline, Trenčíne a v Piešťanoch. Od začiatku bol jasný favorit – Gumárne Púchov na čele s reprezentantom Jozefom TRNKOM.

Družstvo Púchova zvíťazilo vo všetkých troch kolách a postúpilo do I. celoštátnej ligy ČSSR. Družstvo reprezentovali bratia TRNKOVCI, Jozef a Ján, Jaro NOVOSAD, Ivan LABAJ, Ľubomír JANCÍK, Milan TAŠKA a Ján CHOVANEC. Poradie jednotlivcov v SNL družstiev – 1. TRNKA, 5. NOVOSAD, ostatní menovaní pretekári pomohli svojimi výkonmi získať pre družstvo potrebné body pre zisk celoslovenského prvenstva v Slovenskej národnej lige a postup do už spomínanej I. celoštátnej ligy ČSSR.

Ivan LABAJ
Roky 1991-1993:

V r. 1991 Jozef TRNKA získal svoju prvú medailu na ME s nádychom bronzového lesku. Družstvo silového trojboja pod vedením najskúsenejšieho Jozefa TRNKU vybojovalo v I. celoštátnej lige 2x tretie miesto. So vznikom samostatných štátov Slovenskej a Českej republiky zanikla aj celoštátna liga vtedajšieho ČSFR.

Po veľmi napínavom zápolení na ME 1993 Jozef TRNKA opäť získal bronzovú medailu. Vtedajší šéf silového trojboja Milan ČAPLA hodnotil vystúpenie Jozefa TRNKU nasledovne: „Po vlaňajšom neúspešnom vystúpení na ME a MS sme na štart Jozefa TRNKU v kat. do 67,5 kg čakali s napätím. Jozef sa však predstavil v celkom inom svetle. Skoncentrovaný nastúpil na prvú disciplínu drep, kde bol úspešný vo všetkých pokusoch. Dobrý nástup sa prejavil pozitívne v ďalšej súťaži. Vidinu medaily mal stále pred očami a Jozef o ňu srdnato bojoval do posledného pokusu. Keď s absolútnym vypätím posledných síl zdolal v mŕtvom ťahu 257,5 kg a vzápätí, keď Fín Jussi Huhtanen bol neúspešný v poslednom pokuse (267,5 kg), tréner Ing. Peter Bednár kričal: „Jožo, máš ju!“ Všetci z výpravy sme boli šťastní. „Muselo to predsa prísť“, povedal na margo úspechu náš reprezentant“.

Jozef TRNKA
Roky 1995-1996:

V máji 1995 si TRNKA vybojoval na ME v Moskve 4. miesto a len 10 kg ho delilo od bronzovej medaily. V novembri reprezentuje Slovensko na MS vo Fínsku (mesto Pori, švédsky Bjӧrneborg) a získal krásne 5. miesto. Bolo to najlepšie umiestnenie pretekára v rámci slovenskej výpravy na tomto šampionáte. Jeho podrobnejšie umiestnenie na ME a MS je uvedené v tab. nižšie.

V prekrásnej tenisovej hale s kompletným vybavením pre silový trojboj v Piešťanoch sa uskutočnili 4. Majstrovstvá Slovenska (v ére samostatnosti). Kategória do 67,5 kg patrí už tradične Jozefovi TRNKOVI. Opäť bol výborný. Výkonom 680 kg utvoril nový slovenský rekord v trojboji a bol nominovaný na európsky šampionát. Navyše, utvoril aj nový slovenský rekord v drepe výkonom 268 kg. V tomto roku Jozef TRNKA definitívne končí v reprezentácii a svoj voľný čas venuje viac rodine.

Jozef TRNKA

Slovenské rekordy Jozefa TRNKU

K 31.12.1996 boli zverejnené aktuálne platné slovenské rekordy v silovom trojboji v jednotlivých váhových kategóriách a disciplínach. Z rekordných disciplín vyberám:

Drep – squat:
kat. do 67,5 kg – Jozef TRNKA 268 kg; (rekord utvoril v Piešťanoch 13.4.1996)
kat. do 75 kg – Jozef TRNKA 282,5 kg; (Trnka v objemovej príprave občas súťažil aj v kat. do 75 kg; Aika 25.3.1990)

Tlak na lavičke – benchpress:
kat. do 67,5 kg – Jozef TRNKA 150 kg; (Galanta 9.12.1990)

Mŕtvy ťah – deadlift:
kat. do 67,5 kg – Jozef TRNKA 280 kg; (Jeseník 11.4.1992)

Trojboj spolu – total:
kat. do 67,5 kg – Jozef TRNKA 680 kg; (Piešťany 13.4.1996)

kat. do 75 kg – Jozef TRNKA 702,5 kg; (Trenčín 10.10.1992)

Treba dodať, že Jozef za svoju športovú kariéru silového trojbojára vytvoril viac ako 20 československých rekordov.

Jozef TRNKA
Úspechy Jozefa TRNKU na ME a MS

Jozef TRNKA bol ako športovec nesmierne „húževnatý dríč“ a len tak ľahko ho nič nezlomilo k dosiahnutiu čo najlepších výsledkov v športovej kariére. V rokoch 1989-1996 reprezentoval ČSSR (ČSFR) a SSR (po vzniku samostatnosti Slovenska) na ME a MS. Je dvojnásobným držiteľom bronzovej medaily z ME a veľmi krásne výsledky dosiahol aj na MS a ostatných ME. V prehľadnej tabuľke prinášam jeho umiestnenia na ME a MS a celkový výkon v trojboji:

S ukončením športovej kariéry Jozefa TRNKU pomaly zaniká aj silový trojboj v púchovskom regióne na úrovni, ktorú dosiahli bratia TRNKOVCI, Jaro NOVOSAD a ich partneri na športovom zápolení. Je len na škodu, že talenty, ktoré sa po roku 2010 objavili na „púchovskej scéne“ nedokázal nikto združiť pod jednotný kolektív (v dlhšom horizonte trvania) a pokračovať v šľapajach bratov TRNKOVCOV a Jaroslava NOVOSADA.

Jozef TRNKA
Jozef TRNKA
Jozef TRNKA

Text: Marián Prekop