59. ročník Okresného kola Fyzikálnej olympiády

498

Centrum voľného času včielka Púchov organizovalo 16. marca 2018 Okresné kolo Fyzikálnej olympiády kat. E a kat. F na ZŠ Mládežnícka Púchov. Hlavným cieľom olympiády je podporovať talentovaných žiakov vo fyzike a pomáhať žiakom tento talent rozvíjať. Olympiády sa zúčastnilo 9 žiakov, zo škôl: ZŠ Mládežnícka Púchov, CZŠ sv. Margity Púchov, ZŠ E. Schreibera Lednické Rovne.

Umiestnenie v kategórii F, ktorá je určená pre žiakov 8.ročníka a viacročných gymnázií:

  1. miesto – Janka Strapková, ZŠ E. Schneidera Lednické Rovne

Táto kategória nie je postupová.

Umiestnenie v kategórii E, ktorá je určená pre žiakov 9.ročníka a viacročných gymnázií:

  1. miesto – Maximilián Jurík, ZŠ Mládežnícka Púchov
  2. miesto – Filip Chromek , CZŠ sv. Margity Púchov
  3. miesto – Miloš Zachar, ZŠ E. Schneidera Lednické Rovne

Žiaci z tejto kategórie postupujú do krajského kola, ktoré sa koná 18.4.2018 v Trenčíne. Žiakom držíme palce, aby svoje vedomosti obhájili na krajskom kole.

Na záver by som chcela veľmi pekne poďakovať komisii v zložení Mgr. Miroslav Bučko, Mgr. Helena Panáčková a Mgr. Ľubica Dvorská za prácu pri hodnotení testov a ZŠ Mládežnícka za priestor a príjemné prostredie.

Dáša Illyová, CVČ Včielka