Ako sme kompostovali s Dážďovkou Ďovkou

301

Zaujímavé učenie si vyskúšali žiaci 1. stupňa na ZŠ s MŠ Slovanská v Púchove v jeden pekný októbrový deň. V tento deň medzi našich žiakov zavítala rozprávková Dážďovka Ďovka, ktorá bola súčasťou ekovýchovného programu v spolupráci s neziskovou organizáciou „Deti čistej Zeme“. S Dážďovkou Ďovkou sa žiaci hravou formou naučili triediť odpad a prostredníctvom krátkej divadelnej rozprávky sa dozvedeli aj niečo o správnom kompostovaní, ale aj o tom, čo všetko môžu dať do kompostu a ako kompost neskôr aj využiť.

Celým ekovýchovným programom sprevádzala žiakov lektorka Alena Vajdová, ktorej patrí od nás všetkých veľká vďaka. V závere nám ostáva už len dúfať, že žiaci získané poznatky budú i naďalej využívať vo svojom živote.

PaedDr. Okrajková Brigita