Aktuality v RKC Púchov

101

Benefičný koncert na hore Butkov

Na podporu misijných diel pápeža Františka v Afrike usporiadajú Pápežské misijné diela, nadácia AGAPA a Považská cementáreň, a.s. dňa 31. júla o 18.00 hod. benefičný koncert v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Butkov. O zábavu sa postarajú Vlasta Mudríková a Kandráčovci. Považská cementáreň, a.s., poskytla pre záujemcov z našej farnosti sponzorsky jeden autobus, ktorý bude odchádzať od farského kostola o 16.45 a privezie účastníkov naspäť približne o 20.00 späť ku kostolu. Viac informácii vo výveske a na webe farnosti.

Výmena kňazov Žilinskej diecézy

Každé leto sa dejú medzi kňazmi aj v Žilinskej diecéze personálne výmeny. Niektorí do nových farností prichádzajú, iní v nich po dlhých rokoch končia a odchádzajú sa na nové pôsobiska. Pavol Ďurana, doterajší kaplán Farnosti Púchov, je vymenovaný za kaplána Farnosti Oščadnica. Ivan Belko, doterajší kaplán Farnosti Oščadnica, je vymenovaný za kaplána Farnosti Púchov.

RKC Púchov, foto: S. Flimmel