Benefičný koncert ZUŠ pre denný stacionár Aliis

448

V nedeľu 1. marca 2020 sa v púchovskom evanjelickom kostole konal benefičný koncert Základnej umeleckej školy Púchov. Bola to už XII. dobročinná akcia školy, ktorej učitelia a žiaci postupne predviedli zaujímavý a hodnotný umelecký program s hlavným hosťom spevákom Jiřím Helánom. Okrem neho vystúpila Ľudová hudba Ivana Sadloňa a Detská ľudová hudba Lachovček so svojimi sólistami. Premiéru v kostole mal dychový orchester ZUŠ pod vedením dirigenta Petra Jurisa, s ktorým sa predstavila sólistka P. Kurtinová.

Benefícia sa konala za spolupráce s Mestom Púchov v prospech neziskovej organizácie Aliis. Organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodinným príslušníkom a prevádzkuje denný stacionár s chránenou dielňou. Vyzbieranú sumu vo výške 532,35 eur riaditeľ ZUŠ Púchov Mgr. Peter Stupavský odovzdal organizácii Aliis po benefičnom koncerte.

Slavomír Flimmel