Čo znamenajú naše krstné mená? (6)

1530

V slovenských kalendároch takmer každý deň je spojovaný s aspoň jedným krstným menom. Pôvodný kalendár bol zoznam rímsko-katolíckych svätých. Dnešné oslavy menín boli pôvodne sviatkom konkrétneho svätca alebo svätice, ktorých meno niektorí nosíme.

 1. jún – sv. Justín, mučeník

Žaneta – má hebrejský pôvod a znamená „Boh je milostivý“

 1. jún – sv. Marcelín a Peter, mučeníci; sv. Blandína a Albína (Blanka), mučenice

Erazmus, Erazim – má grécky pôvod s významom „hodný lásky“

Karmen, Karmena – španielske meno latinského pôvodu, carmen = „pieseň, spev“

Jaromil – slovanské meno s významom „maj rád jarosť (bujarosť)“

Oxana – je ukrajinskou domácou podobou mena Xénia

Xénia – má grécky pôvod a význam mena je „pohostinná“

Vlastimila – slovanské meno s významom „milujúca moc, vládu“

 1. jún – sv. Karol Lwanga a spoločníci, mučeníci

Karolína, Kaja – je nemeckého pôvodu a znamená „muž“, vzniklo z neho tiež slovo „kráľ“

Kevin – írske meno s významom „dobrý zrod“

Klotilda – nemecké meno a znamená „slávna bojovníčka“

Lineta – má nejasný pôvod, možno zdrobnelina Adeliny alebo Karolíny

Lino, Linus, Lina – grécky pôvod, „linos“ = „žalospev“

Palmíro, Palmíra – z gréckeho pomenovania sýrskeho mesta Palmyra

 1. jún – sv. Kvirín, biskup a mučeník; sv. František Caracciolo, kňaz

Lenka, Lena – odvodené od mena Helena = „svetlo“, alebo z mena Magdaléna = „pochádzajúca z palestínskeho mesta Magdaly“

 1. jún – sv. Bonifác, biskup a mučeník

Dorotej – pochádza z gréckeho slova Dórotheós = „dar boží“

Fatima – arabského pôvodu s významom „od pŕs odlúčená“

Laurencia, Loreta, Loriána, Laura – má latinský pôvod s významom „pochádzajúca z mesta Laurentum“, „laurus“ je „vavrín“, prenesene „víťazstvo

 1. jún – sv. Norbert, biskup; sv. Kaludius, biskup

Norbert, Norberta – má nemecký pôvod a jeho význam je „slávny Severan“

Norman – nemeckého pôvodu s významom „muž zo Severu“

Perzida – gréckeho pôvodu s významom “ pochádzajúca z Perzie“

Romulus – meno spoluzakladkladateľa Ríma, grécke slovo „rhóme“ = „silný“

 1. jún – sv. Róbert, opát

Borislav – slovanské meno s významom „slávny bojom“

Dalma – pôvodne maďarské mužské meno, „dal“ = „pieseň“

Oriána – latinského pôvodu s významom „pochádzajúca z mesta Oria“

Róbert, Róberta, Robin, Robina – má nemecký pôvod a jeho význam je „slávny“

Silver – rímske rodové meno Silverius pochádza zo slova „silva“ = „les, hora“

Teodot – grécke meno Thedotos znamená „daný bohmi“

 1. jún – sv. Medard, biskup; Najsvätejšie Srdce Ježišovo

Medard – má germánsky pôvod a jeho význam je „mocný“, „udatný“

 1. jún – sv. Efrém, diakon a učiteľ Cirkvi; sv. Richard, biskup

Berenika – grécke meno s významom „prinášajúca víťazstvo“

Felicián – má latinský pôvod (Felicianus) a v preklade znamená „patriaci Félixovi“, „félix“ = „šťastný“

Prímus – má latinský pôvod a význam „prvý, prvorodený“

Stanislava – má slovanský pôvod a jeho význam je „upevni slávu“

Vojeslav, Vojeslava – slovanské meno s významom „slávny vojskom“

 1. jún – bl. Diana, panna; bl. Bohumil, biskup

Margaréta, Gréta – má orientálny pôvod a jeho význam je „perla“

 1. jún – sv. Barnabáš, apoštol; bl. Jolana

Barnabáš – hebrejského pôvodu s významom „predpovedaný syn“

Dobroslava, Dobrava, Dobrota, Dobrotína – má slovanský pôvod a jeho význam je „dobrá, dobrotivá“

Flóra – meno rímskej bohyne kvetov, „floreo“ = „kvitnúť“

 1. jún – bl. Gašpar Bertoni, rehoľník

Svätoslav, Svätoslava – má slovanský pôvod s významom „(buď) veľkosťou slávny“

Svetislav, Svetislava – má slovanský pôvod s významom „(buď) svetlom slávny“

Zlatomír, Zlatomíra – slovanské meno s významom „zlatý svet“

Zlatko, Zlatoň, Zlatan, Zlatana, Zlatoš – pôvod je slovanský a význam mena je „zlatý“

 1. jún – sv. Anton Paduábsky, kňaz a učiteľ Cirkvi

Anton – má latinský pôvod a jeho význam je „popredný, vynikajúci“

Genadij – ruský tvar gréckeho mena Gennadios = „urodzený“

Tobiáš, Tobias – hebrejské meno (Towijjáh) s významom „Boh je dobrý“

 1. jún – sv. Elizej, prorok; sv. Valér a Rufín, mučeníci

Bazil – z gréckeho slova „basileos“ = „kráľovský“,

Vasil – je jeho ruská a ukrajinská verzia mena Bazil

Elizej – hebrejské meno (Elíšá) s významom „Boh je ochrana“

Herta – nemecké meno, v preklade „odvážna, smelá“

Kvintilián, Kvintiliána – latinské meno s významom „júlový (piaty rímsky mesiac)“

Kvintus, Kvinta – latinské meno s významom „piate (dieťa)“

 1. jún – sv. Vít, mučeník; sv. Germana, panna

Jolana – má maďarský pôvod a jeho voľný preklad je „dobré dievča“

Vítmá latinský pôvod (vitus) a význam mena je „živý, veselý, neposedný“

 1. jún – sv. Neit, mučeník; sv. Benon, biskup

Alina – domácka podoba mien Adeline a Albína

Bianka, Blanka – talianske a španielske meno s významom „biela“

Benon – francúzska domácka podoba mena Benjamín

Božetech, Božetecha – slovanské meno s významom „Božia útech“

 1. jún – sv. Alena, mučenica; sv. Nikander a Marcián, vojaci a mučeníci

Adolf, Adolfína – má germánsky pôvod a jeho význam je „ušľachtilý vlk“

 1. jún – biskup; sv. Gregor Barbarigo, biskup

Vratislav – má slovanský pôvod a význam mena je „ten, ktorý vráti slávu“

Leontín, Leontína – grécke meno s významom „leví“

Milovan, Milovín, Milovana – slovanské meno s významom „milovať“

Sedrik – anglické meno (Cedric), znamená „milý, pôvabný“

 1. jún – Rumund, opát; Juliana Falkonieri

Alfréd, Alfréda – má anglický pôvod a jeho význam je „múdry radca“

Leonid, Leonídas, Leoš – Z gréckeho Leonidés = „syn leva“

Ruslan – ruské meno tureckého pôvodu, arslan = „lev“

 1. jún – bl. Margita Ebnerová, panna; sv. Valéria, mučenica

Valéria – má latinský pôvod a jeho význam je „silná žena“

Florencián, Florencia, Florentín, Florentína – má latinský pôvod s významom „kvet“

Silver – rímske rodové meno s významom „les“

 1. jún – sv. Alojz Gonzága, rehoľník

Alojz – pochádza buď zo starej francúzštiny (Lowis) a označuje slávneho bojovníka alebo zo staronemeckého mena Alwisi = „celý biely“

Elvis – anglická podoba staronemeckého mena Alwisi (Alojz)

Lejla – perzské meno s významom „tmavá“

 1. jún – sv. Paulín z Noly, biskup; sv. Ján Fišer, biskup a sv. Tomáš Morus, mučeník

Achác – má grécky pôvod a význam „nevinný“

Eberhard – nemecké meno s významom „silný diviak“

Paulín, Paulína, Paula – má latinský pôvod a význam mena je „malá, skromná“

Rozvita – má nemecký pôvod s významom „slávna silou“

Zaira – nejasný pôvod – hebrejského pôvodu (malá) alebo arabského (hosť)

 1. jún – sv. Jozef Cafasso, kňaz; bl. Mária Rafaela, panna; sv. Ján Fišer, biskup, sv. Tomáš Mórus, mučeníci

Sidón, Sidónia – má latinský pôvod a význam mena je „pochádzajúci zo Sidonu“

 1. jún – Narodenie sv. Jána Krstiteľa

Ján, Johan – má hebrejský pôvod (Jochanán) s významom „Boh je milostivý“

Janis, Jovan – juhoslovanské varianty mena Ján

Jaško – poľská podoba mena Ján

Sean – keltská podoba mena Ján

 1. jún – sv. Maxim, biskup; sv. Viliam, opát; sv. Olívia, panna a mučenica

Febrónia – má grécky pôvod a význam „majster, umelec“

Olívia, Olívius, Oliva – má latinský pôvod a význam mena je „pestovateľka olív“

Prosper – z latinského prosperus = „zdatný“

Tadeáš – má hebrejský pôvod s významom „šikovný“, „rozumný“ alebo „smelý“

 1. jún – sv. Ján a Pavol, mučeníci; sv. Josemaría Escrivá de Balaguer, kňaz

Adriána, Adriena – má latinský pôvod a jeho význam je „prichádzajúca od mora“

Riana, Ria – domácka podoba mien Mária alebo Adriana

Stojan, Stojana – juhoslovanský pôvod a význam mena je „nech žije“

 1. jún – sv. Ladislav, kráľ; sv. Cyril Alexandrijský, biskup a učiteľ Cirkvi

Ladislav, Ladislava – pravdepodobne pomaďarčená podoba slovanského mena Vladislav = „oslavujúci vládu“

Samson – hebrejské meno (Šimšón) s významom „slnečný, nepremožiteľný“

Sulamitahebrejské meno (Sulamith) s nejasným významom

 1. jún – sv. Irenej, biskup a mučeník

Beátus, Beáta, Bea – má latinský pôvod a význam mena je „blažený, šťastný“

Slavoj – novšie slovanské meno vytvorené zo starších zložených mien (napr. Slavivoj)

 1. jún – sv. Peter a Pavol, apoštoli

Pavol, Pavel, Pavla – má latinský pôvod a význam mena je „malý, skromný“

Peter, Petra, Petula – má grécky pôvod a význam mena je „skala“

 1. jún – Prví sv. mučeníci Cirkvi v Ríme; sv. Oto, biskup; sv. Melánia, mučenica

Melánia – má grécky pôvod a význam mena je „čierna, tmavá“

Šárka – české meno legendárnej hrdinky

Vlastibor – slovanský pôvod a význam mena je „bojovník o vládu“

Vlastimír, Vlastimíra – slovanský pôvod a význam mena je „veľký vládca“

Zdroj: wikipedia, M. Majtán a M. Považaj (1998), foto: pixabay.com