„Aj ja chcem byť hasičom…“

457

V rámci týždňa otvorených dverí vo štvrtok 3. mája pri príležitosti sv. Floriána – patróna hasičov – žiaci ZŠ Gorazdova navštívili hasičskú stanicu v Púchove. Po milom privítaní nám hasiči priblížili svoju náročnú prácu. Najskôr nám predstavili automobil hasičskej a záchrannej služby, ktorý sa používa pri hasení malých požiarov, dopravných nehodách i technických zásahoch. Deti zaujalo vyslobodzovacie zariadenie, hydraulické nožnice, ochranný protipožiarny oblek, dýchacie prístroje, prilby, ktoré si mohli každý vyskúšať. Zaujímalo ich tiež terénne vozidlo, záchranný čln i evakuačný autobus, v ktorom si pohodlne posedeli. Ale najviac sa tešili, keď sa na chvíľu mohli stať malými požiarnikmi a každý si skúšal striekať z hasičskej hadice. „Aj ja chcem byť hasičom“, nadšene kričali mnohí z nich po stretnutí s týmito odvážnymi mužmi.

Mgr. Daniela Žiačiková