Čo znamenajú naše krstné mená? (8)

1246

V slovenských kalendároch takmer každý deň je spojovaný s aspoň jedným krstným menom. Pôvodný kalendár bol zoznam rímsko-katolíckych svätých. Dnešné oslavy menín boli pôvodne sviatkom konkrétneho svätca alebo svätice, ktorých meno niektorí nosíme.

 1. august – sv. Alfonz Mária de Liguori, biskup a učiteľ Cirkvi

Božidara, Božidar, Božica – má slovanský pôvod a jeho význam je „dar boží, Bohom daná“

Kleopatra – grécke meno s významom „otcova sláva“

Ľudomír, Ľudomíra – má slovanský pôvod a preklad mena je „(prinášaj) ľudu mier“

Penelopa – grécke meno odvodené od slova pené = „niť“

 1. august – sv. Euzébius Vercellský, biskup; sv. Peter Julián Eymard, kňaz; bl. Zefirín Malla (Porciunkula)

Gustáv, Gustáva – má švédsky pôvod a jeho význam je „opora Gotlanďanov“

 1. august – sv. Peter, biskup

Jerguš – je slovenskou podobou mena Gregor, ktoré je gréckeho pôvodu a v preklade znamená „ostražitý“

Nikodém, Nikodéma – grécke meno s významom „v ľude víťazný“

 1. august – sv. Ján Mária Vianney, kňaz

Dominik, Dominika – je svätecké meno latinského pôvodu a jeho význam je „pánov“

Krasoslav, Krasoslava – novšie slovanské meno s významom „oslavujúci krásu“

Rainer – nemecké meno s významom „rozvážny bojovník“

 1. august – sv. Osvald, kráľ a mučeník; sv. Nonna, matka rodiny

Hortenzia, Hortenz – má latinský pôvod a v preklade znamená „záhradná“

Milivoj – slovanské meno s významom „milujúci vojsko“

Osvald – nemecké meno s významom „božský vládca“

Snežana – južnoslovanské meno s významom „snežná, biela ako sneh“

 1. august – Premenenie Pána; bl. Oktavián, biskup; sv. Kajetán, kňaz

Jozefína, Jozefa – má hebrejský pôvod a jeho význam je „Boh pridá, rozhojní“

Nehoslav – novšie slovanské meno s významom „oslavujúci nehu“

 1. august – sv. Sixtus II., pápež; sv. Kajetán, kňaz

Afra – latinského pôvodu s významom „Afričanka“

Afrodita – podľa gréckej bohyne krásy a lásky Aphrodíté

Kajetán, Kajetána – latinského pôvodu s významom „pochádzajúci z mesta Caiety“

Štefánia, Štefana – je gréckeho pôvodu a v preklade znamená „víťazka“

 1. august – sv. Dominik, kňaz; sv. Viktorín

Donát, Donáta – latinské meno s významom „(Bohom) darovaný“

Hartvig – nemecké meno s významom „silný bojovník“

Oskár – má germánsky pôvod a jeho význam je „božská kopija“

Virgín, Virgínia – rímske rodové meno s významom „panna“

 1. august – sv. Terézia Benedikta z Kríža (Edita Steinová), rehoľníčka a mučenica; sv. Roman, mučeník

Ľubomíra – má slovanský pôvod a jeho význam je „mierumilovná“

Rastic – domácka podoba mena Rastislav

 1. august – sv. Vavrinec, diakon a mučeník

Laurenc, Laurus, – latinského pôvodu s významom „pochádzajúci z mesta Laurentum“

Lorenc, Lars, Vavrinec, Vavro – nemecká, škandinávska a slovanská varianta mena Laurenc

 1. august – sv. Klára, panna; sv. Tibor, mučeník; sv. Zuzana

Dulcia, Dulcinela, Dulcínia – meno španielskeho pôvodu s významom „sladká“

Trojan – meno latinského pôvodu s významom „jeden z trojčiat“

Zuzana – má hebrejský pôvod a v preklade znamená „ľalia, lotos“

 1. august – sv. Jana Františka de Chantal, rehoľníčka; bl. Inocent XI., pápež

Dárius, Dária – z latinskej podoby mena perzského kráľa Dárajavauša = „držiteľ dobra“

Darina – je juhoslovanského pôvodu a v preklade znamená „dar, darček“

 1. august – sv. Poncián, pápež, a Hypolit, kňaz, mučeníci

Belinda – anglické meno nemeckého pôvodu, pravdepodobne s významom „štít, ochrana“

Hypolit – meno gréckeho pôvodu s významom „vypriahač koní“

Ľubomír – má slovanský pôvod a jeho význam je „mierumilovný“

Kasián, Kasius – rímske rodové meno s významom „pustý“

 1. august – sv. Maximilián Mária Kolbe, kňaz a mučeník

Eusébius, Eusébia – meno gréckeho pôvodu s významom „statočný, pobožný“

Mojmír – má slovanský pôvod a jeho význam je „(buď) môj svet“

Mojtech – meno slovanského pôvodu s významom „(buď) moja útecha“

 1. august – sv. Tarzícius, mučeník; Nanebovzatie Panny Márie

Marcela – má latinský pôvod a znamená „malá bojovníčka“

 1. august – sv. Štefan Uhorský; sv. Rochus, pustovník

Joachim, Jáchim – hebrejské meno (Jojáqím) s významom „Jehova ho postaví“

Leonard, Leonarda – má nemecký pôvod a v preklade znamená „silný (ako) lev“

Linhart – varianta mena Leonard

Rochus – meno nemeckého pôvodu (Rochwald) s významom „kričiaci vládca“

 1. august – sv. Hyacint, kňaz

Bertram – nemecké meno s významom „slávny havran“

Bertrand – má nemecký pôvod a v preklade znamená „slávny štít, ochrana“

Hyacint, Hyacinta – meno gréckeho pôvodu označujúce kvet

Libert – má latinský pôvod a znamená „oslobodený (z otroctva)“

Milica – je južnoslovanské ženské meno s pôvodným významom „milá, milovaná“

Miron – meno gréckeho pôvodu s nejasným významom – buď „plačúci“ alebo „voňavý olej“

 1. august – sv. Helena; bl. Leonard, opát

Elena – je odvodené od mena Helena

Helena – má grécky pôvod a v preklade znamená „svetlo“

Ilona – maďarská podoba mena Helena

 1. august – sv. Ján Eudes, kňaz; bl. Elvíra, panna a mučenica

Lilien – má latinský pôvod a znamená „ľaliová“

Lýdia – má grécky pôvod a v preklade znamená „pochádzajúca z Lýdie, krajiny v Malej Ázii“

Vratislava – slovanské meno, v preklade znamená „vráti slávu“

 1. august – sv. Bernard, opát a učiteľ Cirkvi; sv. Samuel, prorok

Anabela – pravdepodobne z latinského mena Amabel, čo v preklade znamená „hodná lásky, milá, ľúbezná“

Arabela – pôvod pravdepodobne z latinského slova „orabilis“ = „venujúca sa modlitbe“

Liliana – má latinský pôvod a znamená „ľaliová“

 1. august – sv. Pius X., pápež

Johana – má hebrejský pôvod (Jochanán) a znamená „Boh je milostivý“

Jana, Janka – novšia podoba mena Johana

Jovana – srbochorvátska podoba mena Johana

 1. august – Panna Mária Kráľovná; sv. Filip Benícius

Sigfríd – nemecké meno (Siegfried) s významom „víťazný mier“

Tichomír, Tichomíra – má slovanský pôvod a v preklade znamená „tichý svet“

Tichomil – slovanské meno s významom „milujúci ticho“

 1. august – sv. Ružena Limská, panna

Filip, Filipa, Filipína – má grécky pôvod a v preklade znamená „milovník koní“

Vlastislav, Vlastislava – má slovanský pôvod a v preklade znamená „sláviaci vládu“

 1. august – sv. Bartolomej, apoštol; sv. Emília, panna a rehoľníčka

Bartolomej, Bartolomea – je novozákonné meno hebrejského pôvodu (bar Talmai) a v preklade znamená „Talmajov syn“

 1. august – sv. Ľudovít, kráľ; sv. Jozef Kalazanský, kňaz; bl. Metod Dominik Trčka, rehoľník a mučeník

Ľudovít, Ľudovíta – slovanská podoba mena Ludvig

Ludvig – je nemeckého pôvodu (Ludwig) a v preklade znamená „slávny bojovník“, „preslávený v boji“

Radim – domácka podoba mena Radimír, ktoré znamená „(nech má) rád svet“

 1. august – sv. Anastáz, mučeník a patrón hercov

Samuel, Samo, Samuela – má hebrejský pôvod (Šemúél) a v preklade znamená „meno božie“

Tália – meno gréckeho pôvodu (Thaleia) s významom „kvitnúca“

Zemfír, Zemfíra – podľa gréckeho boha západných vetrov Zefyra

 1. august – sv. Monika

Silvius, Silvio, Silvia – rímske rodové meno odvodené zo slova „les“

 1. august – sv. Augustín, biskup a učiteľ Cirkvi

Augustín, August, Augusta, Augustína – má latinský pôvod a v preklade znamená „žiarivý, vnešený, majestátny“

Gustína – domácka podoba mena Augustína

 1. august – Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa; sv. Sabína, mučenica

Nikolas, Nikoleta, Koleta – meno pochádza z gréčtiny (Nikoláos) a v preklade znamená „víťaziaci medzi ľuďmi, víťaz“

Nikolaj, Nikola – slovanská podoba mena Nikolas (Mikuláš)

 1. august – sv. Erik, kráľ; sv. Mária Wardová, mučenica

Ružena, Ružica – má latinský pôvod a v preklade znamená „ruža“

 1. august – sv. Rajmund Nonnatus, rehoľník

Rajmund, Rajmunda – meno nemeckého pôvodu (Reimund) s významom „rozhodný ochranca“

Ramón, Ramona – španielska podoba mena Reimund

Nora – pravdepodobne domácka podoba mena Eleonóra, to má španielsko-arabský pôvod (Ellinor), vo voľnom preklade znamená „boh je moje svetlo“

Zdroj: wikipedia, M. Majtán a M. Považaj (1998), foto: pixabay.com