Ďakujeme, že ste sa sčítali…

58

Dňom 13. 6. 2021 bol zber údajov pre všetky etapy prvého integrovaného a plne elektronického sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 ukončený. Sčítanie domov a bytov sa realizovalo do 12. februára 2021. Sčítanie obyvateľov sa ukončilo 13. júna 2021. Aktuálne prebieha spracovanie údajov prostredníctvom Štatistického úradu SR.

V rámci mesta Púchov sa celkovo sčítalo 16.570 obyvateľov, čo predstavuje takmer 92 %. Prostredníctvom kontaktného miesta a stacionárnych sčítacích asistentov sa sčítalo 984 obyvateľov. Okrem toho, sme celkovo zaevidovali ďalších 163 požiadaviek na mobilné sčítanie, ktoré boli vybavené prostredníctvom deviatich mobilných asistentov.

Ešte raz ďakujeme všetkým občanom, ktorí využili túto zákonnú povinnosť a prispeli tým k riešeniu systému dopravy, budovaniu parkovísk a parkovacích miest, parkov a zelene, oddychových zón aj detských ihrísk v meste Púchov. Dáta by mali pomôcť aj pri plánovaní rozširovania materských a základných škôl, či zariadení stacionárov pre dôchodcov.

Zuzana Brindzová, MsÚ Púchov