Divadlu chýba klíma

396

Tropické horúčavy počas prvého júlového víkendu a nasledujúcich dní vyvolali okrem pozitívnych reakcií kúpajúcich sa aj tie negatívne – súvisiace s prehrievaním interiérov. S problémom nežiaduceho prehrievania priestoru už dlhšie bojuje aj púchovské divadlo.

„Divadlo je zhromažďovací a reprezentatívny priestor, vo foyeri ide o presklený priestor, v ktorom značne trpí kvalita akéhokoľvek podujatia a komfort návštevníkov v prípade horúcich dní. Prejavilo sa to už veľmi často na rôznych podujatiach. Vzduchotechnika na zabezpečenie požiadaviek k jednotlivým podujatiam v letných
mesiacoch nestačí. Naozaj treba v takomto veľkom zhromažďovacom priestore zabezpečiť ochladzovanie tak pre bežných návštevníkov, ako pre klientov, ktorí si zaplatia dané podujatie v tomto priestore,“ formulovala požiadavky a sťažnosti návštevníkov divadla riaditeľka DK Milada Vargová.

Vetranie a tým aj ochladzovanie tohto priestoru rieši vzduchotechnika celého divadla, schválená a nacenená v rozpočte pôvodnej projektovej dokumentácie. „Táto vzduchotechnika sa skladá z troch veľkých základných vzduchotechnických jednotiek, ktoré sú umiestnené na streche kultúrno-vzdelávacieho centra. V tejto
pôvodne dokumentácii sa nepočítalo s chladiacimi jednotkami, ale už pri realizácii sme z dôvodu, aby sa nemuselo dodatočne zasahovať do strešných a obvodových konštrukcií, do nosných múrov, vytvorili priestor na vloženie chladiacich jednotiek,“ uviedla Daniela Šicová, architektka mesta a vedúca oddelenia výstavby.

Objekt kultúrno-vzdelávacieho strediska postavený v zmysle projektovej dokumentácie a v rámci aktuálne platných technických noriem má vo svojej správe Mestský bytový podnik, s. r. o. Púchov od uvedenie do prevádzky v auguste v roku 2013. Problémy s prehrievaním sa objavili už vtedy. „Riešili sme ich v spolupráci s riaditeľkou DK Miladou Vargovou a s oddelením výstavby na MsÚ, samozrejme s dodávateľom
technologického zariadenia, čo je SLOVKLIMA DEIMOS, s.r.o. Šaľa,“ uviedol riaditeľ MBP Vladimír Motúz. Spočiatku boli problémy vo foyeri a v reštaurácii, v súčasnosti sa prejavy prehrievania objektu vyskytujú aj vo veľkej sále a v kinosále. „V minulosti sme tento problém nepovažovali až za taký významný a riešilo sa to len organizačnými zmenami (obmedzilo sa usporadúvanie niektorých akcií počas horúčav, prípadne sa zvýšila intenzita vetrania), ale dnes je to v takom rozsahu, že bude potrebné zainvestovať a doplniť chýbajúcu technológiu,“ navrhuje Vladimír Motúz, ktorý dodávateľa požiadal o vypracovanie cenovej ponuky na doplnenie chladiacich jednotiek pre všetky vzduchotechnické jednotky. Vzduchotechnika primárne slúži na výmenu vzduchu, sú tam nainštalované aj vykurovacie telesá, podľa Vladimíra Motúza i Daniely Šicovej je možné nainštalovať aj chladiace jednotky. „Musíme si počkať na cenovú ponuku a potom môže nasledovať analýza odhadovaných investičných a prevádzkových nákladov a rozhodnutie, či bude toto opatrenie zrealizované,“ dodal Vladimír Motúz, ktorý zároveň upozornil na stále stúpajúci počet horúcich dní. O tie nie je núdza okrem letných mesiacov ani na jar či začiatkom jesene, čo bude aj v budúcnosti vplývať na problém prehrievania obytných i reprezentatívnych priestorov bez prirodzených ochladzovacích prvkov (napr. vodné zdroje, zeleň)
či klimatizačných zariadení.
Monika Vajdová