Dobré skutky detí robia svet krajší a lepší

49

34.398 detí z 431 slovenských škôl rozhodlo, ktoré skutky získali ocenenia Detský čin roka 2021, ktorého 21. ročník projektu prebiehal pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Svet projektu Detský čin roka je taký, v ktorom by sme všetci chceli žiť- plný rešpektu, spolupatričnosti a nezištnej pomoci. Deti nastavujú zrkadlo dospelým i celej spoločnosti a svojimi činmi potvrdzujú, že v pomáhaní a humanite vedia byť rovnocennými partnermi. „Tento rok projekt predstavil 40 veľmi silných a krásnych príbehov. Na jednej strane si uvedomujeme veľkú ťažobu, ktorú mnohé deti na Slovensku žijú, no na druhej vidíme aj veľa dobra, spolupatričnosti a veľkých, pozitívnych výziev. Detské dobré činy nám pripomínajú, že je dôležité neustále a aj v dospelosti pestovať citlivosť a empatiu, pracovať s dobrom v nás. Keď sme konfrontovaní s reálnym, skutočným príbehom, v ktorom dieťa pomáha, funguje a vníma, cíti, je empatické a nezištné, je to výnimočná príležitosť nielen pre to dieťa, ale aj pre všetky deti, ktoré príbeh čítajú a aj pre nás dospelých ako si v sebe kultivovať dobro. Reálne príbehy o dobrých detských skutkoch, odrážajú našu každodennú realitu, vieme sa s príbehmi identifikovať a to je najlepšia cesta ako pochopiť hodnoty, vnímať svoje vlastné možnosti a motivovať sa k pomoci ľuďom i prírode“, dodáva k projektu Saša Broadhurst-Petrovická, štatutárka OZ Detský čin roka.

Priebeh projektu Detský čin roka 2021

V prvej etape projektu občianske združenie Detský čin roka motivovalo deti k robeniu dobrých skutkov a vyzvalo deti i verejnosť k zaslaniu príbehov o dobrých skutkoch detí. Písali deti, učitelia, rodičia i neznámi ľudia, ktorým deti pomohli. Počas leta výberová komisia vybrala 35 nominovaných skutkov v nasledovných siedmych kategóriách: Záchrana života, Pomoc v rodine, Pomoc rovesníkom, Pomoc iným ľuďom, Pomoc prírode, Dobrý nápad a Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký čin a Dobrý čin na nete. V druhej etape projektu učitelia s deťmi čítali príbehy na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka, náboženskej výchovy či v školskom klube. Spoločne sa rozprávali s deťmi o príbehoch a hodnotách, ktoré detské skutky prinášajú.

V roku 2021 boli príbehy k dispozícii aj v online forme. Príbehy načítali Katarína Brychtová a Ludwig Bagin a sú dostupné na webstránke www.detskycin.sk. Náročná situácia spojená s pandémiou potvrdila, že tento nový spôsob prezentácie príbehov bol veľmi využívaný pedagógmi a všetky kategórie mali spolu viac ako 11.000 vzhliadnutí. Každé dieťa malo právo vybrať a oceniť jeden z príbehov v každej kategórii, čo je podľa pedagógov mimoriadne zaujímavá skúsenosť pre deti. Uvedomujú si rozdiely vo výbere príbehov, učia sa chápať rozdielnosť vo vnímaní, navzájom o príbehoch rozprávajú. Právo individuálneho hlasu dalo každému dieťaťu možnosť uvedomiť si vlastnú hodnotu a akceptáciu zo strany ako kolektívu, tak i celej spoločnosti.

34.398 detí z 431 škôl rozhodlo, ktoré skutky získali ocenenie v jednotlivých kategóriách. Anketa pre verejnosť bola realizovaná predovšetkým pre dospelých, ktorí touto formou mohli podporiť dobro a inšpirovať sa dobrými skutkami detí. Je to tiež cesta ako upriamiť pozornosť verejnosť k témam, ktoré projekt prináša. V online hlasovaní detské skutky získali spolu 221.761ocenení a 3.780 FB zdieľaní. Skutok s najväčšou podporou verejnosti získal 41.555 ocenení.

„Radi by sme poďakovali všetkým, ktorí sa zapojili do ankety a svojim hlasom rozhodli o víťazovi Ocenenia ĽudiaĽuďom.sk. Tak ako mnohých, aj nás víťazný príbeh rómskych chlapcov z Vinodolu mimoriadne chytil za srdce a snažili sme sa pre chlapcov vymyslieť darček, na ktorý nezabudnú. Keď sme sa dozvedeli, že sú veľkými fanúšikmi slovenského rapu a obľubujú tvorbu známeho hudobníka Rytmusa, neváhali sme ho osloviť. Po tom ako sme mu vyrozprávali príbeh chlapcov, Rytmus bez váhania súhlasil so stretnutím,“ dodáva Roland Kyška, riaditeľ ĽUDIA ĽUĎOM, n.o.

Víťazom v kategórii ZÁCHRANA ĽUDSKÉHO ŽIVOTA pre rok 2021 sa stal Martin Klembara, ktorý daroval kostnú dreň svojmu bratovi. Skutok, ktorý vykonal v šk. roku 2020/2021 ako žiak 3. triedy ZŠ s MŠ Brezovica, opísal jeho pedagóg Radoslav Duda:

Rodina môjho žiaka Martina je päťčlenná, žijú v rodinnom dome, rodičia a traja synovia (Martin, Oliver a najmenší Richard). Martin je žiakom 3. A triedy. Malý Riško sa narodil 8. 10. 2020, prvé tri mesiace sa javil ako zdravé dieťa. Pred preventívnou prehliadkou dostal Riško teplotu a zvracal. 12. 1. 2021 boli na prehliadke, kde matka popísala predchádzajúce problémy a pani doktorka ho odporučila na kontrolu krvného obrazu. Mal veľmi zlé výsledky, málo červených aj bielych krviniek a doštičiek – kritické hodnoty. Okamžite ho previezli do Košíc na JIS, kde lekársky tím hľadal aj možnú príčinu. Mali podozrenie na ťažký kombinovaný imunodeficit, ale tu potrebovali genetiku dieťaťa a jeho súrodencov, ktorí museli prísť na odber vzoriek za bračekom do nemocnice v Košiciach, aby aj u nich vylúčili alebo potvrdili podozrenie na túto chorobu genetického pôvodu. Po potvrdení diagnózy stanovili, že jedinou možnosťou je transplantácia kostnej drene. Potrebovali vhodného darcu a vhodnými boli obidvaja súrodenci, ale najstarší brat Martin v minulosti prekonal CMV vírus, ktorý by najviac ohrozoval malého Riška. Preto bol Martin vybratý za darcu. Rodičia mu vysvetlili všetky informácie okolo darovania. V nemocnici bol oboznámený s celým procesom transplantácie a so všetkým, čo sa s ním bude diať, a prečo to vlastne podstúpi. Aj napriek tomu, že nebolo isté, či to Riškov organizmus prijme a či mu to pomôže, Martin neváhal a súhlasil s odberom, lebo chcel pomôcť mladšiemu súrodencovi. 7. 4. 2021 boli Riško s mamkou prevezení do Národného ústavu detských chorôb v Bratislave na transplantačnú jednotku kostnej drene, kde prebiehala intenzívna príprava na transplantáciu kostnej drene. Martin za nimi prišiel 12. 5. 2021 s ockom, naplánovaný odber mal na 17. 5., ale dostal teplotu, zvracal. Nakoniec sa odber uskutočnil 24. 5. 2021, kde mu v celkovej anestézii odobrali z bedrových kostí 3,5 dl kostnej drene. Po úprave kostnej drene ju ako transfúziu podali bračekovi Riškovi, ktorému sa následne zmenila krvná skupina po staršom bračekovi a darcovi Martinovi. Po transfúzii mal Riško komplikácie, dva týždne nejedol, zvracal, mal teplotu a kožné prejavy. Následne sa jeho stav zlepšil a 20. 6. 2021 bol odpojený od infúzií a prešiel na liečbu antibiotikami v tabletovej forme. Malý Riško sa po ukončení nemocničnej liečby v Bratislave zotavuje v domácej liečbe, kde sa oňho stará mamka a pomáha jej celá rodina. Aj napriek tomu, že Martin vynechal skoro tri týždne zo školskej dochádzky, zvládol všetko učivo a na konci roka mal jeden z najlepších prospechov v triede. Vzhľadom na to, že počas Riškovej hospitalizácie bol doma iba s ockom a s mamkou, komunikoval iba prostredníctvom internetu, statočne sa vyrovnal s danou situáciou, svojou aktivitou podporoval činnosť rodiny a šľachetným gestom dokázal zachrániť svojho bračeka. Veríme, že to bude úspešné a že už nenastanú žiadne komplikácie v Riškovej rekonvalescencii.

OZ Detský čin roka