Dozorná rada ocenila najlepších zamestnancov PTSM

290

Blíži sa koniec roka 2020 a je čas poďakovať sa zamestnancom Podniku technických služieb mesta Púchov za ich odvedenú prácu a zodpovedný prístup.

Ďakujeme zamestnancom, že okrem plnenia bežných úloh vykonávali činnosti aj nad rámec svojich pracovných povinností. Ceníme si ich ochotu a pracovné nasadenie v tejto neľahkej situácii, ktorú zapríčinilo šírenie nákazy COVID-19. Rok 2020 bol pre nich náročný, a preto sme nezostali len pri poďakovaní. V mene dozornej rady Podniku technických služieb mesta Púchov sme sa rozhodli odmeniť dvoch zamestnancov a odovzdať im pozornosť v podobe darčekových košov. 

Na základe návrhu vedúcich zamestnancov boli ocenení za pracovné výkony Božena Pecková a Pavol Chalaň.  Pani Božena Pecková pracuje v podniku úctyhodných 37 rokov a jej srdečnosť a zápal pre prácu je obdivuhodný. Ocenenie uvedených zamestnancov môže byť motiváciou aj pre ostatných kolegov a už teraz sa tešíme, koho budúci rok odmeníme. Prajeme Vám spokojné, láskou a porozumením naplnené vianočné sviatky.

Angela Lazorová, poslankyňa MsZ