EXIT–TOUR na ZŠ Mládežnícka

554

Dňa 10.10.2017 ZŠ Mládežnícka absolvovala deň plný zaujímavých kultúrno-vzdelávacích zážitkov pod názvom „Exit–Tour“. Tento program pomáha žiakom s problémami, ktoré sa dotýkajú každého tínedžera.

Na začiatku všetkých rozhýbala a roztancovala hudobná skupina z USA Rokstedy. Potom sa žiaci presunuli do tried podľa ročníkov, kde absolvovali sériu prednášok. Témy boli zvolené primerane k veku žiakov. Dozvedeli sa viac o zdravom životnom štýle, facebooku a jeho pravej tvári, nepriaznivom vplyve tlaku okolia. Žiaci 5. ročníka pod názvom Road trip sa veselou, zábavnou a hlavne poučnou formou pomocou hier dozvedeli niečo o sebe, o kamarátoch, o životných hodnotách. Prednášky boli zaujímavé, pretože lektori pútavo rozprávali aj o svojich životných skúsenostiach, prehrách a o tom, ako sa vyhnúť nástrahám dnešného sveta. Rôznymi hrami, interaktívnymi cvičeniami a diskusiami sprístupnili deťom aj náročné témy ako sú domáce násilie, AIDS a rôzne závislosti. Kamarátskym prístupom k deťom dokázali vytvoriť atmosféru, v ktorej sa žiaci cítili natoľko uvoľnene, že dokázali prezentovať svoje názory a vlastné skúsenosti aj k citlivým témam.

Na záver sa všetci znova zišli v telocvični, kde sa s nimi rozlúčili lektori i hudobná skupina svojím krátkym koncertom. Naši žiaci vďaka nim prežili príjemné a zmysluplné dopoludnie.

Ing. Janka Jakubíková