Konečne zapršalo

192

Počas dlhých jarných suchých dní boli dobrovoľní hasiči vyzvaní podľa zákona č.314/2001 Z.z. v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na hliadkovanie v lesoch. Suchá tráva a konáre len čakali na príležitosť, aby zahoreli vďaka neopatrným turistom pri založení ohniska, alebo vďaka nezodpovednému fajčiarovi. Dobrovoľní hasiči mesta Púchov hliadkovali vo svojom rajóne a častejšie obchádzali miesta výskytu nepovolených ohnísk, ktorých bolo na Lachovci neúrekom. Sme radi, že sa v našom rajóne nevyskytol žiaden požiar a v posledné dni trochu zapršalo. S veliteľom hasičského zboru Ing. Koukalom chceme poďakovať našim členom a občanom mesta Púchov za vzorný prístup v čase nebezpečenstva vzniku požiarov.

Jozef Ridzik, predseda DHZM Púchov