Lednický hrad čaká najväčšia rekonštrukcia za posledných 12 rokov

1356

Občianske združenie Historicko-astronomická spoločnosť sa venuje záchrane jediného hradu v okrese Púchov od roku 2004. V spolupráci historikmi, pamiatkármi, archeológmi a statikmi vypracovalo ,,Projektovú dokumentáciu na konzerváciu a čiastočnú rekonštrukciu hradu Lednica“.

Tento dokument bol nevyhnutný ako podklad na zmapovanie aktuálneho stavu hradnej zrúcaniny a na čerpanie nenávratných finančných prostriedkov na obnovu jednotlivých častí hradu. Postupne sme zrekonštruovali obvodové múry východného paláca, vstupnú bránovú baštu, ochranný múr hradného nádvoria a v roku 2015 sme po dvoch rokoch dokončili sanáciu objektu hradnej veže. V roku 2016 budeme pokračovať v opravách severného múru, ktorý sa v decembri roku 1999 zrútil do obce. V tom čase sa okolo hradu ešte nachádzal les, ktorý zachytil značnú časť kameňov ale niekoľko desiatok ton sa nenávratne stratilo z hradu. Severný múr tvoril dominantnú a najväčšiu obrannú hradbu a zakrýval vnútorné nádvorie hradu. Bol 12 metov vysoký, 16 metrov dlhý a 2,5 metra široký. Prechádzal celou dĺžkou hradného komplexu a prepájal východný palác s vnútorným nádvorím a plynule prechádzal do stavby západného paláca. Sanačné práce sa budú dotýkať aj samotného západného paláca. Na hranici prepojenia so severným múrom plánujeme obnoviť dve pôvodné okná na 1. a 2. poschodí, doplniť výpadky v ostatných okenných klenbách a prešpárovať steny vo všetkých 5. poschodiach. Reštaurovaním prejdú aj pozostatky omietok, ktoré sa nachádzajú na vonkajšom nároží paláca. Konzerváciu hradu finančne podporuje aj Ministerstvo kultúry slovenskej republiky cez grantovú schému ,,Obnovme si svoj dom“. Práce by mohli trvať ešte 2 až 3 roky v závislosti od získaných financií.

Do obnovy hradu sa zapoja aj nezamestnaní
Už štvrtý rok po sebe sme boli úspešný v rámci projektu ,,Zapojenie uchádzačov o zamestnanie do obnovy kultúrneho dedičstva“. V tomto roku plánujeme zamestnať 12 ľudí pri obnove hradu Lednica. V súčasnosti prebiehajú výberové konania na obsadenie profesií murár a pomocný pracovník. Záujemcovia môžu poslať svoj životopis a žiadosť o zamestnanie na e-mail kastelan@hradlednica.sk Uchádzačov budeme kontaktovať a pozveme na výberové konanie. Predpokladaný termín nástupu do práce je od 1. mája 2016.

Hrad Lednica otvorený pre verejnosť
Turistickú sezónu na hrade otvárame v sobotu 7. mája podujatím ,,Otváranie hradnej brány“. Pri tejto príležitosti sprístupníme pre verejnosť aj zrekonštruovanú hradnú vežu a po dvoch rokoch aj vyhliadku na hradnom brale. Počas mesiaca máj nás čakajú ďalšie dva turistické výstupy. Klub slovenských turistov Púchov k nám príde na návštevu v nedeľu 15. mája a o týždeň na to 22. mája sa môžete tešiť na 29. ročník turistického výstupu KST Horovce.
Počas leta budeme pokračovať tradičnými podujatiami. V sobotu 13. augusta to bude ,,Noc hradných zrúcanín“ a v nedeľu 21. augusta ,,Lednické dožinkové slávnosti“. Sezónu zakončíme 1. októbra kultúrno-spoločenským podujatím ,,Výstup na 101 hradov“.
Okrem týchto organizovaných akcií bude možné navštíviť hrad Lednica aj počas pracovných dní v mesiacoch máj až október v čase od 8:00 do 15:00. Počas týchto termínov budú prebiehať rekonštrukčné práce, preto prosím, dbajte na zvýšenú bezpečnosť pri pohybe na zrúcanine. Tešíme sa na vašu návštevu.

Pavol Ďuriš
(autor je členom Historicko-astronomickej spoločnosti, ktorá sa stará o obnovu hradu v Lednici)