Miroslav Kubičár

325

PaedDr. Miroslav Kubičár
vek 58 r.
riaditeľ gymnázia
nezávislý kandidát
Facebook
Transparentný účet
Web

  1. Čo považujete za hlavné body vášho volebného programu (vyjadriteľné maximálne tromi vetami)?
  • slušnosť, odbornosť a otvorenosť v riadení mesta
  • koncepčnosť a otvorená spolupráca s odborníkmi v rôznych oblastiach napomáhajúcich rozvoju mesta
  • podpora aktivít občanov a občianskych združení
  1. Čo považujete za svoju hlavnú prednosť?

Mám 28 ročné skúsenosti s riadením kolektívu ľudí a vytváraním pozitívnej pracovnej atmosféry. Aktívne vyhľadávam a realizujem projekty, prostredníctvom ktorých som zmenil púchovské gymnázium a projektmi prispievam aj k rozvoju samotného mesta. Mám dlhoročné skúsenosti s prácou poslanca. Som nekonfliktný, rozvážny a žijem preukázateľne z peňazí, ktoré som ako učiteľ a riaditeľ školy zarobil.

  1. Aký veľký je váš volebný tím?

Mám niekoľko výborných spolupracovníkov.

  1. S koľkými kandidátmi na poslancov spolupracujete?

So všetkými, ktorí sú diskusii otvorení.

  1. Aký veľký finančný obnos plánujete minúť na predvolebnú kampaň?

5.000 EUR.

  1. Koľko máte objednaných volebných bilboardov?

Počet billboardov: 9.

  1. Koľko plánujete celkovo zaplatiť za letáky a plošnú inzerciu v novinách?

Približne 2.000 EUR.