Na cirkevnej škole beseda so známym historikom z Ústavu pamäti národa

107

V Cirkevnej základnej škole sv. Margity sa konala beseda venovaná obdobiu komunistického režimu a osobnosti MUDr. Silvestra Krčméryho. Pozvanie prijal Mgr. František Neupauer PhD., historik a publicista, pracovník Ústavu pamäti národa a predseda OZ Nenápadní hrdinovia. Besedy sa zúčastnili žiaci 6. – 9. ročníka.

V prvej časti besedy pán Neupauer oboznámil žiakov s obdobím, ktoré trvalo približne 40 rokov minulého storočia. Reč bola o komunistickom režime, o tom ako zasahoval do životov obyčajných ľudí, a ako nesloboda a silný útlak negatívne vplývali na celú spoločnosť. Žiaci sa dozvedeli aj o prenasledovaní a mučeníctve mnohých ľudí. Pán Neupauer dal za príklad príbeh blahoslaveného Titusa Zemana, saleziána. Po vykreslení jednotlivých znakov doby pripomenul aj význam Sviečkovej manifestácie ako otvorenej cesty k roku revolúcie ’89.

Napriek pripomenutiu negatívnych stránok režimu, rozhovor bol aj o osudoch ľudí, ktorí mali hlbokú vnútornú slobodu. Takýmto človekom bol aj MUDr. Silvester Krčméry. Jeho príbeh začal po skončení prvej svetovej vojny. Vo svojom živote sa snažil naplno využiť dary od Pána Boha a byť nápomocný druhým. Keď videl bolesti ostatných, porozmýšľal, posúdil ako im môže pomôcť, a následne hneď konal. Bol vychovávaný v rodine, kde sa žili hodnoty lásky, úcty a čestnosti. A tak mal silnú túžbu po pravde, bol jej dokonca nadovšetko verný. Vďaka svojmu presvedčeniu prišiel do konfrontácie s názormi vtedajších predstaviteľov komunistického režimu. Na štátnom súde povedal aj tieto slová: „Vy máte vo svojich rukách moc, ale my máme pravdu a pravda je predsa silnejšia ako moc.“ Za svoje postoje ohľadom náboženských slobôd bol 14 rokov väznený.

V druhej časti besedy sme sa bližšie oboznámili s projektom OZ Nenápadní hrdinovia. Hlavným zameraním projektu je odovzdávanie skúseností medzi mladými ľuďmi a generáciou tých, ktorí nám svojimi postojmi, utrpením a nepoddajnosťou prinavrátili slobodu. Cieľom je predovšetkým sprostredkovať žiakom stretnutia s tými, ktorí na vlastnej koži zakúsili hrôzu komunistickej totality. Mladí ľudia majú v rámci projektu možnosť realizovať samostatný výskum a s podporou svojich učiteľov nazrieť do histórie. Beseda sa niesla v priateľskej atmosfére. Ku koncu rozhovoru sa žiaci podelili o to, čo ich najviac oslovilo. Pán Neupauer im poprial nech správne využijú všetky svoje talenty a nech sa snažia byť verní pravde.

Mgr. Iveta Vráblová, CZŠ sv. Margity v Púchove