Naša kultúra je zraniteľná a potrebuje pomoc

145

Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger dnes požiadal ministerku kultúry o pomoc pre kultúrne zariadenia samospráv.

Miestna územná samospráva je v súvislosti s nebezpečným vírusom COVID-19 a tiež s prichádzajúcou ekonomickou krízou stále viac atakovaná vážnymi problémami. V dôsledku výpadku príjmov  sa dajú očakávať riziká ekonomickej nestability, sťaženého výkonu agendy, ale aj problémy so zabezpečovaním dôležitých ekonomických a hospodárskych funkcií, ako aj aktivít v oblasti kultúry.

„Vážne dopady preto očakávame aj v segmente samosprávnej kultúry, ktorá je z hľadiska financovania mimoriadne krehká a zraniteľná. Obávame sa, že ich neriešenie môže ohroziť jej ďalšie fungovanie. Zrušením hromadných podujatí sa úplne paralyzovala kultúrna aktivita v mestách a obciach a činnosť ich kultúrnych zariadení. Keďže samosprávy a ich zariadenia pôsobia ako subjekty verejnej správy, nie sú pre nich určené ani podporné balíčky vlády,“ hovorí predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger.

Časť týchto subjektov pôsobí ako príspevková či rozpočtová organizácia mesta, a ich rozpočet tvorí dotácia mesta a vlastné príjmy, ktoré predstavujú spravidla 50 %-ný podiel. Vlastné príjmy momentálne úplne absentujú, čo môže mať čoskoro za následok platobnú neschopnosť týchto subjektov, čím sa dostanú do situácie, kedy budú musieť pristúpiť k prepúšťaniu zamestnancov a ďalším opatreniam s výraznými negatívnymi dopadmi.

Predseda ZMOS v tejto súvislosti konštatuje: „Vo vedení Združenia miest a obcí Slovenska chápeme dôležitosť funkcií samosprávnej kultúry, ktorá je nielen sprostredkovateľom kultúrnej a umeleckej produkcie smerom k občanom, ale aj ochrancom a podporovateľom zachovania kultúrnych, ľudových a historických tradícií Slovenska. Preto vyvíjame úsilie smerujúce k tomu, aby sme v maximálne možnej miere kompenzovali dopady, vytvorili podmienky na prežitie mimoriadnej situácie, nedovolili zánik samosprávnej kultúry a po skončení mimoriadnej situácie ju znovu obnovili v plnej funkčnosti. S týmto zámerom sme v spolupráci s odborníkmi pripravili aj komplexný návrh opatrení na zachovanie kultúry, kompenzáciu dopadov  aktuálnej krízy a postupné obnovenie aktivít.“

Predseda ZMOS preto požiadal ministerku kultúry SR Natáliu Milanovú o pracovné stretnutie k prediskutovaniu možností na realizovanie navrhnutých opatrení a adresnú pomoc.

Michal Kaliňák, ZMOS