Návštevnícky rekord v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne

363

Folklórna tematika v Galérii M. A. Bazovského prilákala počas marca takmer 4300 ľudí. Za rekordným číslom návštevníkov v galérii nie sú len samotné výstavy Sedemdesiat sukieň mala a Slovenská renesancia, ale tiež sprievodné prehliadky, tvorivé dielne, workshopy a prednášky.

Divák nemá byť len pasívnym návštevníkom, ale aktívnou súčasťou diania v Galérii M. A. Bazovského, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Tento spôsob získania si sympatizantov umenia galérii vyšiel, marcové výstavy doplnené sprievodným programom prilákali rekordný počet záujemcov.

Za týmto úspechom stoja dve výstavy – Sedemdesiat sukieň mala a Slovenská renesancia. Prvá spomenutá prezentovala tvorbu viac ako 50 autorov. Maľby, fotografie, sochy, nové médiá či výšivky pochádzali zväčša z galerijného depozitu a boli venované téme zobrazovania ženy ako múzy, nevesty a matky.  Výstavné priestory galérie boli navyše doplnené o  sprievodné texty, ktoré dávali výstave edukačný charakter.

Druhá výstava patrila fotografke Petre Lajdovej a mala názov Slovenská renesancia s podtitulom Keď krása vychádza na svetlo. Dvadsiatimi veľkoformátovýchi fotografiami, ktoré oslavovali estetiku a krásu slovenského ľudového odevu, autorka  vzdala úctu našim predkom, kultúrnemu dedičstvu a všetkým, ktorí sa venujú osvete, etnologickým prieskumom a uchovávaniu ľudovej kultúry. Výstava bola zároveň doplnená o originálne čepce a party z Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Obe výstavy boli sprevádzané atraktívnymi podujatiami, ako napr. komentovanými prehliadkami s autormi aj kurátorkami výstav, tvorivými dielňami, fotografickými workshopmi, Fotopondelkovými stretnutiami fotografov či prednáškami z dejín umenia. Originálne dianie v galérii zamerané na folklórnu tematiku, ktorá sa stáva čoraz väčšmi populárnou, prilákalo rekordný počet návštevníkov. Počas marca, kedy výstavy trvali, zavítalo do priestorov Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne takmer 4300 ľudí. V porovnaní s predchádzajúcimi výstavnými podujatiami je to viac než dvojnásobok ľudí, v galérii bývala priemerná návštevnosť výstav do 2000 sympatizantov umenia.

Naším cieľom je popri pravidelných akciách pripravovať aj nové, zaujímavé a zároveň edukatívne sprievodné podujatia, ktoré by zvýšili povedomie o galérii, našej činnosti a o výstavách, ktoré pravidelne pripravujeme,“ informovala riaditeľka galérie Barbora Varga Petríková. „Tento rok sme začali s prednáškovým cyklom z dejín slovenského umenia s názvom Slovenská moderna, ktorý sa koná pravidelne raz za mesiac, a tiež pokračujú obľúbené Fotopondelkové prednášky, ktoré pripravujeme v spolupráci so Slovenskou národnou galériou,“ dodala.

Aktuálne v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne prebiehajú dve nové výstavy, a síce Jarmily Dicovej Ondrejkovej a Maji Dusíkovej Ondreičkovej, ktorá nesie názov Vo svete rozprávok a snov, a Teodora Schnitzera s názvom Muž z divokého západu. Obe výstavy potrvajú do 21. mája 2017.

1_2807 kopie 2_4083 copy 3_3780 kopie

Zdroj: TSK