Nezamestnanosť v okrese Púchov atakuje päťpercentnú hranicu

54

Do evidencia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pribudlo v máji v Púchovskom okrese 116 nových uchádzačov o zamestnanie. Celkový počet uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úrade práce stúpol v okrese Púchov v máji na 1244. Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti stúpla v máji v okrese Púchov medzimesačne o 0,55 percenta na úroveň 4,88 percenta.

Z celkového počtu nezamestnaných bolo 644 žien a 85 uchádzačov o zamestnanie so zdravotným postihnutím. Úrad práce evidoval v máji 56 nezamestnaných absolventov škôl, z toho 14 absolventov vysokých škôl s 42 absolventov stredných škôl.

Z pohľadu vekovej štruktúry bolo 328 uchádzačov o zamestnanie v Púchovskom okrese mladších ako 30 rokov, čo predstavuje 26,3 percent zo všetkých nezamestnaných. Starších ako 55 evidoval úrad práce v Púchovskom okrese v máji 227 nezamestnaných.

V Trenčianskom kraji pribudlo v máji 1646 nezamestnaných, úrady práce ich evidovali 17.366. Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v Trenčianskom stúpla v máji medzimesačne o 0,60 percenta na úroveň 5,27 %.

Najvyššia miera nezamestnanosti bola v v Trenčianskom kraji v máji v okrese Prievidza, kde stúpla na 6,85 percenta. Nasledovali okresy Považská Bystrica (6,49 percenta), Partizánske (5,89 percenta), Bánovce nad Bebravou (5,29 percenta), Púchov (4,88 percenta), Ilava (4,35 percenta), Nové Mesto nad Váhom (4,34 percenta), Myjava (4,33 percenta) a Trenčín (3,89 percenta).

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti stúpla v máji na Slovensku medzimesačne o 0,63 percenta na úroveň 7,20 percenta. Najvyššia bola v okrese Rimavská Sobota (20,66 %), najnižšia v okrese Bratislava V (3,19 percenta).

-r-