Nová publikácia „Dolná Mariková 1321-2021“

248

Publikácia vznikala viac ako rok, teda v čase pandémie. Bola to výhoda i nevýhoda. Výhodou bolo viac času na spracovávanie materiálov, nevýhodou boli napríklad nedostupné archívy na bádanie. Kniha vznikla na popud Obecného úradu v Dolnej Marikovej pri príležitosti 700. výročia 1. písomnej zmienky o lokalitách v marikovskej doline.

Vydavateľom je Obec Dolná Mariková, zostavovateľmi Ing. Peter Šujak, starosta obce a Mgr. Petronela Rágulová, PhD., riaditeľka Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici. Náklady na prípravu, grafické spracovanie a polygrafické náklady hradila Obec Dolná Mariková. Na publikáciu finančne prispel Trenčiansky samosprávny kraj a viaceré podnikateľské subjekty.

Kniha má pevný obal, šitú väzbu, 328 strán, rozmery 23×28 cm, na prednej strane obálky je fotografia Ľubomíra Kompaníka na centrum obce. V knihe je použitých viac ako 230 obrázkov. Graficky knihu spracovali Vladimír Šimík a Juraj Hlavna. Publikácia vychádza v náklade 1500 kusov.

Textové materiály dodalo 21 autorov. Archeologickú časť spracoval JUDr. Peter Jenčík, predseda o.z. Hradiská. Kapitoly o histórii doliny a obce od stredoveku po 20. storočie spracovali erudovaní archivári – PhDr. Miroslav Martinický, PhDr. Mária Weinbergerová, PhD., Mgr. Helena Hollá a Mgr. Michaela Košová. Rovnako viacerí autori sa pod vedením Mgr. Ivany Markovičovej podieľali na statiach o školstve. Tematiku ľudovej kultúry spracovala Mgr. Petronela Rágulová, PhD. Dejiny farnosti plasticky popísal súčasný pán farár PaedDr. Ľubomír Vavro, prírodné podmienky Peter Pecík. Veľmi cenné sú zoznamy marikovských osád či prehľad priezvisk na základe dobových listín. Novodobé dejiny sú doplnené popisom činnosti rôznych záujmových spolkov – dobrovoľných hasičov, športovcov, dôchodcov, turistov, poľovníkov, mladých ochrancov prírody a chovateľov. Čitatelia sa dozvedia zaujímavé informácie aj o viacerých rodákoch, ktorí sa presadili svojou šikovnosťou a vzdelaním. V závere knihy je malá galéria umeleckých diel s tematikou Marikovej.

Monografia obce obsahuje veľký počet dobových záberov a skenov listín. Fotografický materiál poskytol obecný úrad, súkromné osoby, ale aj viaceré inštitúcie zo Slovenska a Čiech na základe licenčných zmlúv.

Záujemcovia si publikáciu môžu zakúpiť na Obecnom úrade v Dolnej Marikovej.

Petronela Rágulová