NsP v Považskej Bystrici otvorila nové geriatrické oddelenie

869

Nové geriatrické oddelenie v Nemocnici s poliklinikou v Považskej Bystrici je v poradí trinástym primariátom nemocnice. Vzniklo prestavbou a rekonštrukciou bývalého kožného traktu na prízemí a s kapacitou 25 lôžok sčasti odľahčí interné oddelenie nemocnice. Ľuďom nad 65 rokov poskytne odbornú špecializovanú starostlivosť.

Základný kameň prestavby bývalého kožného oddelenia na geriatriu v nemocnici poklepali 27. septembra 2017. Takmer na deň presne o štyri mesiace neskôr v tých istých priestoroch, ktoré však prešli výraznými zmenami, slávnostne strihali pásku. Vďaka novému geriatrickému oddeleniu sa kapacita lôžkového nemocničného fondu rozšírila o 25 lôžok.

Nová geriatria je navyše podľa riaditeľa Igora Steinera nemocničnou vlajkovou loďou. „Všetky postele na tomto oddelení sú plne elektricky polohovateľné a antidekubitárne, čo prispieva nielen k pohodliu pacienta, ale zároveň uľahčuje prácu zdravotníckeho personálu. Ďalšou novinkou je komunikačný systém medzi sestrou a pacientom, ktorý bude prostredníctvom náramku na ruke z ktoréhokoľvek miesta schopný komunikovať so sestričkou. Ide o absolútnu novinku, ktorá sa v histórii nemocnice objavuje po prvýkrát. O pacientov sa bude navyše starať personál špecializovaný na starostlivosť o ľudí nad 65 rokov. Na internom oddelení sa tak uvoľnia kapacity pre prijímanie pacientov vo vekovom rozmedzí od 19 do 65 rokov,“ neskrýval potešenie riaditeľ nemocnice, ktorý tiež dodal, že aj prístrojové vybavenie na tomto oddelení patrí k tomu najmodernejšiemu.

Rekonštrukciu kožného traktu na nové geriatrické oddelenie financoval zo svojho rozpočtu Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ nemocnice. Spolu s prvotným vybavením oddelenia výška tejto investície presiahla hranicu 440 tisíc eur.

Spádová oblasť nemocnice predstavuje viac ako 160 tisíc obyvateľov. Prínosom novootvoreného oddelenia bude predovšetkým špecializovaná geriatrická starostlivosť a osobitný prístup k pacientom, ktorí často trpia viacerými ochoreniami a vyžadujú aj dlhšiu dobu hospitalizácie, aká je možná v rámci interného oddelenia.

Dnešné otvorenie geriatrického oddelenia v považskobystrickej nemocnici je len potvrdením toho, že TSK za uplynulé štyri roky do župných nemocníc investoval nemalé finančné prostriedky. Do tejto nemocnice investície v uplynulom období takmer dosiahli výšku 2,4 miliónov eur. Vybudovali sme tu nový urgent, výťahy, oddelenie ORL a doplnili sme prístrojové vybavenie. Geriatrické oddelenie je pokračovaním investícií TSK, nakoľko doteraz geriatria v NsP Považská Bystrica nikdy predtým nefungovala a neexistovala,“ prezradil trenčiansky župan Jaroslav Baška s tým, že obyvateľstvo Trenčianskeho kraja vykazuje najvyšší index starnutia.

Geriatrické oddelenie určené pre ľudí nad 65 rokov je preto podľa neho veľmi potrebné. Určite nejde o poslednú investíciu do nemocnice v tomto období. Rekonštrukciu a modernizáciu nemocničnej kuchyne a jedálne presúvame z uplynulého roka a mala by sa uskutočniť v priebehu leta, aby sme neohrozili chod nemocnice. Pevne verím, že tento rok zrealizujeme aj rekonštrukciu JIS a ÁRA, zároveň plánujeme zmodernizovať aj pôrodné sály,“ dodal župan, ktorý sa v považskobystrickej nemocnici pred 43 rokmi taktiež narodil. Predseda TSK však nezabudol dodať, že poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti je predovšetkým na samotných lekároch a ďalších zamestnancoch, ktorým pri tejto príležitosti poďakoval a vyzdvihol ich neľahké povolanie.

Zdroj: TSK