Obnoví sa juniorský hokej v Púchove už budúcu sezónu?

1694

Aj v 38. čísle Púchovských novín pokračujeme v predstavovaní manažmentu MŠK Púchov. Rozprávali sme sa s manažérom hokeja Ing. Petrom Žiačikom.

Od kedy a na akej funkcii v rámci MŠK Púchov pôsobíte?

Pôsobím ako manažér hokejového oddielu MŠK Púchov, k čomu som od konateľa MŠK, p. Luhového, oficiálne dostal poverenie k 1. novembru 2015. Hokej ale koordinujem v podstate už od augusta, od „spustenia“ ľadu a až do konca tohto roka budem svoju funkciu vykonávať naďalej bezplatne.

 

Čo je náplňou Vašej práce?     

Mojou prácou je komplexné zabezpečenie manažérskej, metodickej a odbornej činnosti hokejových družstiev, ďalej zabezpečenie športovo –technickej a matričnej činnosti, čo znamená komunikáciu so SZĽH ohľadom prestupov, hosťovaní, striedavých štartov. Mám na starosti aj výber trénerov s ohľadom na ich kvalifikáciu a ďalšie vzdelávanie, kompletné materiálne zabezpečenie všetkých hokejových družstiev a koncepciu a dopĺňanie tímov o perspektívnych a talentovaných hráčov, tak isto vybavujem zdravotnícke kontroly všetkých hokejistov MŠK. Čo sa zápasov týka, tu je mojou úlohou zabezpečiť usporiadateľov, zapisovateľov a časomeračov, rozhodcov a zdravotníkov. Komunikujem tiež s firmami ohľadom sponzorstva pre hokejový oddiel.

 

Ako hodnotíte aktuálny stav púchovského mládežníckeho hokeja?

Mládež máme pokrytú od predprípravky po dorast. V predprípravke máme tridsaťšesť detí. V prípravke, čo sú hokejové triedy 3 – 5, máme päťdesiatpäť hráčov a osem brankárov. Cieľom je zapojiť sem čo najviac detí bez ohľadu na výsledky, napĺňať športové triedy, ktoré v Púchove fungujú na vysokej úrovni a pripraviť hráčov na prechod do kategórií mladších a starších žiakov. V mladších žiakoch (6. a 7. hokejová trieda) máme dvadsaťosem hráčov a päť brankárov. Pri nich je našim cieľom zabezpečiť najmä kvalitný tréningový proces a dobrý základ pre postup do vyššej kategórie. V tej (8. a 9. hokejová trieda) máme dvadsaťšesť hráčov a troch brankárov. Tu už máme daný výkonnostný cieľ, ktorým je umiestnenie do štvrtého miesta po základnej časti, ktoré zabezpečuje účasť v nadstavbe do celoslovenskej súťaže pre dvanásť najlepších tímov Slovenska. Momentálne sa držíme na druhom postupovom mieste, cieľ by sme teda mali splniť. Čo sa dorastu týka, v mužstve máme šestnásť hráčov a dvoch brankárov. Aj dorastenci sú v tabuľke vysoko, pohybujú sa medzi druhým a štvrtým miestom, teda na priečkach, ktoré zaručujú postup do play-off a možnosť bojovať o postup do extraligy dorastu. Pre chlapcov by postup bol jednoznačným prínosom z hľadiska výkonnostného rastu, pre MŠK zase z pohľadu dotácií od SZĽH, ktoré by z väčšej časti ekonomicky zabezpečili túto vekovú kategóriu. V neposlednom rade by sme extraligovým dorastom vytvorili silnú základňu pre momentálne chýbajúcu kategóriu Junior a následne aj pre seniorskú kategóriu.

Myslím si, že športová úroveň mládeže je veľmi dobrá. Problémom je, že vo vyšších kategóriách máme aktuálne menší počet hráčov. V priebehu dvoch –troch rokov by sa ale tento stav mal, vzhľadom na počty hráčov v prípravke a žiakoch, pozitívne zmeniť.

 

Ako to vyzerá s trénermi?

Hlavný problém bol v 3. hokejovej triede, kde sme mali nelicencovaných trénerov, čo bolo v rozpore s požiadavkami SZĽH. Situáciu sme vyriešili tak, že dvakrát do týždňa tam bude asistovať p. Sivý, tréner 4. a 5 HT, a dvakrát tréner dorastu p. Kobezda. Tomu sme navyše do dorastu zabezpečili asistenta. Vzhľadom na budúcu sezónu je v pláne znovuotvorenie juniorky, budeme teda potrebovať trénerský tím posilniť pravdepodobne o dvoch trénerov minimálne s kvalifikáciou B. Rád by som do Púchova stiahol otca hokejového reprezentanta Andreja Meszároša, s ktorým som už na túto tému hovoril.

Zo zväzu máme pridelených dvoch mandátnych trénerov, p. Gálika pri 8. a 9. HT a p. Sivého pri 4. – 5. HT. Sú platení z prostriedkov zväzu a je to v podstate odmena za kvalitnú trénerskú robotu, ktorá sa tu odvádzala po minulé roky. Po novom roku sa nám navyše rysuje možnosť získať aj ďalšie mandátne miesto na trénera dorastu. Na vysvetlenie – miesta mandátnych trénerov sú závislé od naplnenosti športových tried, koľko má klub reprezentantov a dievčat, vôbec sa nehodnotí postavenie v tabuľke alebo to, či vyhráte ligu. My napr. máme štyri veľmi šikovné dievčatá, z toho tri sú reprezentantky a tie dostali od zväzu dotáciu na nákup športovej výstroje.

 

Čo sa za Vášho prispenia stihlo v rámci mládežníckeho hokeja zrealizovať?

Vo funkcii som krátko, oficiálne od novembra, ale už dnes (t.j. v čase rozhovoru, – 3.decembra) by mala prísť prvá zásielka asi osemdesiatich piatich hokejok, ktorými vybavíme hráčov od dorastu možno až po 7. a 6. HT. Ešte do konca roku chceme zabezpečiť aj žiacke kategórie, ktorým by mali prísť hokejové výstroje, hokejky a fitlopty a bosu lopty na suchý tréning. V rámci dobrých vzťahov medzi klubom a SZĽH sme dostali a prijali ponuku organizovať turnaj reprezentácií kategórie do sedemnásť rokov, ktorého sa v termínoch 18. – 20. decembra zúčastnia výbery USA, Švajčiarska, Ruska a Slovenska.

 

Spomínali ste plán znovuotvorenia kategórie juniorov v budúcom ročníku. Mohli by ste ho konkretizovať?

Dlho sme rozmýšľali, čo spravíme s juniorkou, pretože v 1. lige, ktorú hrala, ostalo päť mužstiev – Prešov, Michalovce, HOBA Bratislava, Piešťany a my. Keď sme si prerátali cestovné náklady a zvážili fakt, že v súťaži bude len päť mužstiev, vyhodnotili sme situáciu ako neekonomickú, neprínosnú a juniorku sme zrušili. Následne nastala zvláštna situácia, kedy zväz zostávajúce štyri tímy zaradil do extraligy juniorov. Či to bolo spôsobené našim odstúpením zo súťaže alebo by sme do extraligy, v prípade zotrvania juniorky, postúpili administratívnym zásahom aj my, neviem. Každopádne nám štyria juniori odišli hrať extraligu do Žiliny a ostalo nám jedenásť chlapcov, ktorí prešli k mužom. Z nich sedem až osem nastupuje za ŠHK Púchov v druhej lige. Hrajú rýchlejšiu, náročnejšiu súťaž, čo je pre ich športový rast prínosom. Evidujeme záujem o našich hráčov od mužstiev z juniorskej extraligy, no ako som spomínal, pre budúce sezónu plánujeme znovuotvorenie juniorskej kategórie. Plánujeme teda tých desať – jedenásť juniorov stiahnuť späť, z dorastu by nám malo prísť sedem – osem hráčov, navyše sa nám hlásia chlapci z Považskej Bystrice a Dubnice, ktoré juniorku nemajú. Juniorské mužstvo by sme teda mali mať naozaj kvalitné. Je to perspektívny projekt aj preto, že máme veľmi kvalitný dorast, z ktorého by mohlo byť juniorské mužstvo dopĺňané s reálnou možnosťou postupu do extraligy.

 

Je vo všeobecnosti o hokejovú mládež MŠK záujem v iných kluboch?

Hráči nám každý rok odchádzajú, najmä do Dukly Trenčín, s ktorou máme aj najlepšiu spoluprácu. Je pravdou, že keď potrebujeme hráčov my, pustí zase Dukla nejakých hráčov na hosťovanie alebo striedavý štart nám. Každopádne potrebujeme teraz dostať náš dorast do extraligy, pretože keď budeme stále tých najlepších hráčov púšťať do iných klubov, do vyšších líg, sami nikdy nepostúpime vyššie. Buď sa dohodneme, že na sezónu odliv hráčov zastavíme, budeme hrať o postup a spravíme všetko pre to, aby sme postúpili, alebo ten odliv budeme mať stále a nikam nepostúpime. V hokeji navyše neexistuje, aby mládežnícky hráč prestupoval za nejaké tabuľkové výchovné alebo odstupné. Nedostanete nič.

 

Čo môže MŠK Púchov ponúknuť mladým hokejistom – čo sú tie rozdielové veci v porovnaní s klubmi na okolí, napr. s Dubnicou, Považskou Bystricou?

My by sme sa radšej porovnávali s mužstvami ako Trenčín a Žilina. Myslím si, že športovo sme odbehli Dubnicu aj Považskú Bystricu, odkiaľ sa nám hlásia hráči na prestup. Musím tiež povedať, že materiálne zabezpečenie je tu aj vďaka vplyvu mesta na omnoho vyššej úrovni ako v P. Bystrici alebo Dubnici. Pri výjazdoch na zápasy hradíme našim hráčom teplú stravu, teraz dostávajú hokejky, výstroj. Tak isto trénersky to je v Púchove na dobrej úrovni.

 

Neutrpel hokej po prechode futbalu pod MŠK Púchov?

Som presvedčený, že hokej tým neutrpel. Veľa ľudí to možno vníma tak, že na MŠK sú dvaja futbalisti, konateľ je futbalista. Často sedávam s p. Loužeckým aj p. Luhovým, viem o krokoch ktoré robia a preto hovorím, že hokej nie je na periférii záujmu vedenia MŠK Púchov.

 

Ing. Peter Žiačik sa narodil 8.2.1963 v Púchove. Po štúdiu na gymnáziu v Púchove absolvoval Vysokú školu dopravy a spojov v Žiline. Po štúdiách pracoval v Matadore Púchov, v súčasnosti vlastní firmu na predaj pneumatík. Trinásť rokov bol aktívnym hokejistom, prešiel všetkými hokejovými kategóriami v Púchove. Po zranení sa vydal na trénerskú dráhu, pri púchovskej mládeži pôsobil ako asistent aj ako hlavný tréner. Pôsobil aj ako podpredseda hokejového klubu v Púchove a päť rokov ako prezident HK 95 Považská Bystrica.

-lef-