Parlamentné voľby 2020

265

Parlamentné voľby sa konajú na celom území Slovenskej republiky v sobotu 29.februára 2020 od 7:00 do 22:00 hodiny.

Navštívili sme s fotoaparátom niekoľko volebných komisií – v ZŠ J.A.Komenského, ZŠ Mládežníckej, na Vieske, Ihrišťoch a boli sme tiež v ADOSe, kde sa tento rok volilo do prenosnej volebnej urny.

Foto: Slavomír Flimmel