Poslanec Rudolf Marman o letáku bývalej konateľky MŠK

969

V púchovských poštových schránkach sa objavil leták podpísaný bývalou konateľkou MŠK Púchov, s.r.o. Katarínou Bradáčovou. Leták sa obsahom aj formou podobá letákom, ktorými nás pravidelne rozveseľuje bývalý primátor. Redakciu Púchovských novín navštívil poslanec MsZ Rudolf Marman so žiadosťou, aby sa k tomuto letáku mohol vyjadriť:

Ako poslanec som bol pripravený na rôzne ataky od občanov, ale nedá mi nereagovať na nepravdy zverejnené p. Bradáčovou. Ako je známe, bol som to ja, ktorý kauzu predraženého plota na kúpalisku našiel a vytiahol na mestskom zastupiteľstve. Chápem p. Bradáčovú, že pociťuje voči mne nenávisť, lebo som ju pripravil o teplé miestečko. Chcem však vyvrátiť nepravdy, ktoré vo svojom letáku uviedla.

V prvom rade útočí na mňa, že som chcel byť konateľom MŠK. Vyhlasujem, že získať jej miesto som nikdy nechcel. Svedčí o tom aj fakt, že som sa po odchode p. Bradáčovej z funkcie ani do jedného výberového konania na konateľa MŠK neprihlásil.

Kauza plot nebola vymyslená kauza, ako sa píše v letáku. Na tom, že bol plot pri kúpalisku predražený, trvám aj dnes. Pôvodný drevený plot stačilo opraviť a nemusel sa stavať nový betónový. Peniaze sa mohli využiť inde, kde to bolo potrebnejšie – napr. na rekonštrukciu plesnivých kabín alebo na zvýšenie nedostatočného finančného ohodnotenia radových zamestnancov MŠK.

Rekonštrukcia plotu bola rozdelená na dve časti, čím sa cena bez DPH za prvú časť znížila na 29.997 eur, čo je len 3 eurá pod hranicou, kedy by bolo nutné robiť verejné obstarávanie. Prvú časť plotu v dĺžke 96 metrov postavila konateľka Bradáčová za 35.997 eur (s DPH), čo je 375 eur za 1 meter plotu. Nový konateľ Štefan Ondrička dal postaviť druhú časť plotu v dĺžke 86 metrov podstatne lacnejšie – za cenu 13.990 eur (s DPH), teda 1 meter za 163 eur.

K. Bradáčová tiež píše, že súd zamietol obvinenia JUDr. Školeka, ktorý v spore zastupuje MŠK. Ide však len o rozhodnutie okresného súdu, ktorý je prvostupňový. Ešte to nie je konečné a právoplatné súdne rozhodnutie a právny zástupca MŠK sa proti rozsudku odvolá.

Chcete sa vyjadriť aj k ďalším informáciám z letáku?

Chcem reagovať aj na osobné invektívy voči mojej osobe. Nie je pravda, že som svoj majetok previedol na manželku, aby som sa vyhol plateniu dlhov. To sa ani nedá. Navyše zmeny v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov sa dajú na všetky úkony napadnúť 5 rokov dozadu.

Popri kauze plot boli aj iné kauzy. Konateľka K. Bradáčová kúpila elektrickú rolbu na zimný štadión za 130.000 eur (s DPH), ktorá sa po 700 motorových hodinách pokazila. Oprava rolby stála 15.800 eur, fungovala však len 1,5 roka. Keďže ide o prototyp, opravy sú neúnosne drahé a MŠK na ne nemá financie. Odvtedy je rolba odstavená, zaplachtovaná, je to vlastne kus šrotu. Mesto bude pravdepodobne musieť zimnému štadiónu financovať kúpu novej rolby.

Bývalá konateľka MŠK nepíše pravdu, že vyslala futbalistov – žiakov na turnaj do Španielska. Túto akciu financovalo občianske združenie Program materiálneho zabezpečenia mesta Púchov a samozrejme aj rodičia detí. K. Bradáčová v letáku naznačuje, že sa na rozdiel od jej éry nič na púchovských športoviskách nerobí. Opak je pravdou. Vypýtal som si od terajšieho konateľa MŠK Š. Ondričku zoznam investícií, ktoré MŠK urobil pod jeho vedením. Žiadam, aby bol zverejnený v Púchovských novinách.

Chcel by som požiadať p. Bradáčovú, nech príde na mestské zastupiteľstvo. Ja nemám problém si aj pred kamerami vydiskutovať s ňou všetky problémy. Na rozdiel od p. Bradáčovej ja nezavádzam ľudí. Platón napísal, že „nikto nie je viac nenávidený, ako ten, čo hovorí pravdu“. To pravdepodobne vystihuje aj vzťah p. Bradáčovej ku mne. A na záver by som chcel vysloviť jednu otázku: Keď bola p. Bradáčová taká fantastická ekonómka a manažérka, prečo po odchode z MŠK už dávno neriadi nejakú veľkú firmu? Veď po schopných manažéroch je teraz veľká zhánka…

Elektrická rolba na zimný štadión za 130.000 eur , ktorá sa po 700 motorových hodinách pokazila a je aj po drahej oprave nefunkčná.

Investície MŠK Púchov, s.r.o. realizované od príchodu konateľa Ing. Š. Ondričku:

2016

 1. prvá časť rekonštrukcie chodníka na letnom kúpalisku,
 2. vymaľovanie krytej plavárne,
 3. vymaľovanie zimného štadióna,
 4. realizácia odsávania na zimnom štadióne,
 5. nákup traktora do MŠK,

2017

 1. rekonštrukcia WC a kanalizácie na krytej plavárni,
 2. druhá časť rekonštrukcie chodníka na letnom kúpalisku a vydláždenie troch terás (letné kúpalisko, pri krytej plavárni, átrium volejbalovej haly),
 3. výstavba druhej etapy betónového plotu,
 4. rekonštrukcia umelej trávy na dvoch ihriskách pri štadióne,
 5. realizácia umelého zavlažovania na hlavnom futbalovom ihrisku,
 6. revitalizácia pomocného ihriska a rekonštrukcia oplotenia a sietí na pomocnom ihrisku,

2018

 1. rekonštrukcia vstupných „MŠK domčekov“,
 2. rekonštrukcia strechy vo veľkej garáži (nájom autoumývarka),
 3. odstránenie starej časti tribúny pri vstupe, rozšírenie parkovacích miest, nové oplotenie na futbalovom štadióne,
 4. rozšírenie betónového plota a nová brána medzi krytou plavárňou a letným kúpaliskom,
 5. realizácia novej šatne na zimnom štadióne,
 6. realizácia 3. časti chodníka na letnom kúpalisku,
 7. realizácia rekonštrukcie WC na budove CVČ.

Všetko okrem posledných 2 akcií bolo realizované z vlastného rozpočtu MŠK.