Pošta žiada klientov o dodržiavanie protipandemických opatrení

70

Pre minimalizovanie rizika šírenia nákazy COVID-19 Slovenská pošta žiada klientov, aby dodržiavali zavedené protipandemické opatrenia nariadené Úradom verejného zdravotníctva. Pošta zároveň vyzýva klientov, aby boli chápaví, trpezliví a aby sa zdržali rôznych invektív voči zamestnancom, ktorí požadujú dodržiavanie nariadení.

V priestoroch pobočiek je počet zákazníkov regulovaný, tzn. v pobočke sa môže nachádzať jeden zákazník na 15 m². Zároveň musia byť dodržiavané dvojmetrové vzájomné odstupy, čo platí aj pre zákazníkov, čakajúcich pred pobočkou. Do priestorov pobočky môžu vstúpiť iba tí zákazníci, ktorí budú mať riadne nasadený respirátor. Odporúčame priniesť si rukavice a vlastné pero, pri úhrade platieb odporúčame uprednostniť platobnú kartu. K dispozícii je aj dezinfekcia rúk.

Ak je to možné, pošta odporúča vybaviť potrebné záležitosti online, cez mobilnú aplikáciu alebo použitím BalíkoBOXov.

Preventívne ochranné opatrenia ako aj pravidlá bezpečného správania klientov pri využívaní poštových služieb sú zverejnené na webovej stránke Slovenskej pošty v časti Ochranné opatrenia. Všetky kľúčové hygienické opatrenia sú formou piktogramu viditeľne umiestnené pred vstupom na poštu.

Nakoľko situácia v súvislosti s výskytom COVIDu sa denne mení, tak isto sa môže zmeniť aj situácia na poštách, keď nám vypadnú zamestnanci z dôvodu karantény či PNky. Preto odporúčame preveriť si otváracie hodiny jednotlivých pobočiek na webe Slovenskej pošty. V prípade  výpadku zamestnancov z dôvodu COVIDu operatívne prispôsobujeme otváracie hodiny vzniknutej situácii, resp. posilňujeme pošty operatívnymi zamestnancami a zamestnancami z iných pôšt. V prípade presunu zamestnancov na iné pošty tak môže dôjsť aj k zatvoreniu niektorej pošty.

Slovenská pošta, foto: Slavomír Flimmel