Považskobystrické Vlastivedné múzeum odbúrava bariéry

189

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici realizovalo v mesiacoch september a október 2018 projekt zameraný na podporu a rozvoj kultúrnych potrieb osôb so zdravotným postihnutím. Počas 7 týždňov našlo každý pondelok v priestoroch múzea rozptýlenie viac ako 200 ľudí so zdravotným hendikepom vrátane ich rodinných príslušníkov.

Projekt s názvom Vzostup o5 v múzeu bol pokračovaním trojročnej spolupráce Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici s občianskym združením Vzostup5, ktoré združuje fyzicky i mentálne hendikepovaných dospelých ľudí a ich rodinných príslušníkov. V rámci spolupráce sa konalo viacero aktivít od tvorivých dielní až po prehliadky výstav. Financie na realizáciu projektu získalo múzeum od Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v rámci programu Kultúra znevýhodnených skupín a svojho zriaďovateľa, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj. „Program slúži na podporu a rozvoj kultúrnych potrieb osôb so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva. Jeho realizáciou sa snažíme prispieť k odstraňovaniu predsudkov a pomôcť s procesom integrácie tejto skupiny osôb do spoločnosti,“ vysvetlila podstatu projektu riaditeľka Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici Petronela Rágulová.

Samotný projekt pozostával zo siedmich stretnutí členov občianskeho združenia Vzostup5 s pracovníkmi považskobystrického múzea. Šesť z nich bolo tematicky zameraných a rozdelených na manuálnu činnosť vo forme tvorivých dielní.  „Témami jednotlivých tvorivých dielní bol folklór, srdce, zviera, kvet, motocykel a oblátka ako symbol. Spoločne sme v rámci nich vyrobili sklenené svietniky, závesné dekorácie, magnetky v tvare srdiečka, rybky z drôtu a korálok, levandulové vrecúška, plátené tašky s motívom motocykla či voňavé oblátky. Pracovné postupy sme prispôsobili cieľovej skupine, v ktorej bola rôzna miera a charakter zdravotného postihnutia. Pri práci s hendikepovanými nám pomáhali aj dobrovoľníci z občianskeho združenia a študenti stredných škôl,“ prezradila Paulína Prengelová z Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici, ktorá je zároveň odbornou garantkou projektu. Súčasťou projektu boli aj prednášky múzejných pracovníkov pre rodičov ľudí so zdravotným hendikepom. Posledné, siedme stretnutie malo charakter hodnotiaceho seminára, v rámci ktorého sa premietal fotodokumentačný materiál z predchádzajúcich aktivít a odovzdávali sa aj pamätné certifikáty o absolvovaní projektu.

Novinkou bola oproti minulému roku aj rôznorodosť použitých techník tvorby, tematické zameranie dielničiek či prednáškové pásmo pre rodičov, ktoré rozšírilo ich poznatky v oblastiach ako je botanika, zoológia, etnológia a história. „Manuálna činnosť pozitívne vplýva na rozvoj kreativity a jemnej motoriky osôb so zdravotným postihnutím. Stretnutia sa konali v priateľskej atmosfére a úzkom kruhu, čo tiež pozitívne ovplyvnilo psychologické a sociálne aspekty alternatívnej formy výučby,“ zhodnotila riaditeľka múzea. Počas siedmich týždňov sa do aktivít projektu Vzostup o5 v múzeu zapojilo celkom 219 ľudí, a to 158 v tvorivých dielňach a ďalších 61 účasťou na odborných prednáškach.

Zdroj: TSK