Pracovné stretnutie s vedením mesta Vsetín

200

Už dlhšiu dobu sa vo vedení mesta pozorne obzeráme po českom meste – partnerovi, s ktorým by sme mohli spolupracovať v rámci spoločných cezhraničných projektoch, ktoré ponúka Európska únia. Logicky nám vždy najlepšie vychádzalo mesto, s ktorým majú naše okresy spoločnú hranicu. Logicky sme sa rozhodli pre mesto Vsetín.

Určite si všetci pamätáme v dobách spoločného štátu, ale aj po rozdelení republiky na výlety vláčikom do nášho susedného okresného mesta. Dlhšiu dobu sme pripravovali stretnutie na úrovni vedení miest, kde sme chceli naštartovať intenzívnejšiu spoluprácu. Plány nám skrížilo epidemiologické rozhodnutie o uzatvorení hranice. Museli sme hneď konať a operatívne dohodnúť stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 15. septembra počas štátneho sviatku. Ako viceprimátor Púchova, som sa stretnutia zúčastnil spolu s predsedom Ekonomickej komisie Ing. Danielom Lakom. Za mesto Vsetín sa pracovného stretnutia zúčastnil primátor mesta, viceprimátor a viceprimátorka mesta a vedúci oddelení.

Vzájomne sme sa informovali o hlavnom cieli stretnutia, o projektoch ktoré by sme realizovali spoločne a pritom každý na vlastnom území. Našli sme niekoľko možností. Za našu stranu by som spomenul dve najvýznamnejšie možnosti pre spoločný projekt a to je Amfiteáter na Ilonke a odkúpenie a rekonštrukcia starého domu kultúry. Prakticky rovnaké projekty majú pripravené aj Vsetínčania. Tu by sme mohli hneď začať s prípravou projektov. Vsetín je vzdialený len približne 40 km, to dnes nie je takmer žiadna vzdialenosť. Mohli by sme intenzívne začať spolupracovať aj na kultúrnej výmene, vzájomných športových podujatiach, seniorských akciách. Tak ako aj u nás preferujú prácu s mládežou, CVČ je priam predurčené pre spoločnú spoluprácu. Práve mládež by sa mala stretávať, pretože žiaľ, česká mládež už prestáva rozumieť rovesníkom zo Slovenska.

Vedenie Vsetína veľmi zaujal náš systém financovania mestských spoločností v nadväznosti na investičné a rozvojové plány, ako aj náš program sociálnej politiky pre seniorov s veľmi nízkym príjmom, pre ktorých sme za jedno euro otvorili naše jedálne. Ďalej to bolo cestovanie zadarmo v našich mestských autobusoch pre seniorov a mládež.

Informovali nás o ich seniorskom taxíku, určenom pre seniorov nad 65 rokov a ZŤP, ktorý na telefonické zavolanie príde pre seniora alebo ZŤP domov a odvezie ho v prepočte za jedno euro kdekoľvek v meste Vsetín. Ročne za taxík doplácajú okolo 20-tisíc eur. Tento spôsob prepravy im paradoxne ušetril výrazne viac, keď umožnil zrušenie niektorých autobusových liniek do okrajových častí mesta, hlavne v doobedňajších hodinách, v čase keď v MHD necestoval nikto alebo len seniori. Obyvatelia Vsetína veľmi pozitívne uvítali takúto možnosť prepravy, oceňujú, že za jedno euro sa rýchlo dostanú rovno z domu napríklad k lekárovi. Tu možno niečo prezradím – naša pani primátorka Katarína Heneková pripravuje pre našich občanov spoločne s Červeným krížom niečo podobné, ak nie lepšie. Verím, že sa nám tento výnimočný projekt pre seniorov podarí realizovať už v budúcom roku.

Dúfam, že kovidová kríza čoskoro pominie a nám sa spolu so Vsetínom podarí spoločné projekty naštartovať. Najbližšie pracovné stretnutie je naplánované u nás v Púchove, hneď ako ustúpi pandémia koronavírusu. Už teraz sa všetci tešíme na kolegov priateľov zo Vsetína.

Lukáš Ranik, viceprimátor mesta