Praktické ukážky z práce záchranárov na ZŠ Gorazdova

621

Život nám aj deťom prináša do cesty rôzne situácie, ktoré musíme riešiť. Jednou z nich môže byť aj záchrana života. Aby na takúto situáciu boli naši žiaci 7. ročníka dobre pripravení nielen teoreticky z hodín biológie, ale aj prakticky, absolvovali 21. marca stretnutie s Erikou Janíčkovou z Rýchlej zdravotnej pomoci v Beluši. V rámci prednášky sa dozvedeli veľa užitočných informácií, napríklad aj o využití automatického externého defibrilátora v obchodných centrách v prípade potreby, o oživovaní dieťaťa, o správnom postupe pri volaní záchranky a tiež o poskytnutí predlekárskej prvej pomoci. V praktickej časti si každý žiak skúsil na figuríne (samozrejme pod odborným dohľadom E. Janíčkovej) poskytnúť prvú pomoc pri zástave dýchania a vyskúšal si techniky na poskytnutie prvej pomoci pri vdýchnutí cudzieho telesa. Všetkým žiakom sa pracovné stretnutie páčilo a správali sa veľmi zodpovedne. Nové poznatky a skúsenosti, ktoré tu získali, určite využijú vo svojom živote.

ZS Gorazd 001 ZS Gorazd 008 ZS Gorazd 015

Eva Šimšálková