Pre púchovské školy je chémia hračka

423

Aký význam má vo svete, v živote človeka, chémia? V podstate by sme sa mohli spýtať: čo na svete nie je chémia?

Či sa pozrieme na autá, na pole, do kuchyne alebo musíme riešiť nejaký zdravotný problém, všetko, čo môžeme vidieť, sa kdesi začína chémiou. S chémiou sa stretávame všade. Preto sa tento predmet začína učiť už na základnej škole ale pravdou je, že sa  niekedy žiakom zdá, že je to ťažké a nezaujímavé. Stredná odborná škola na Kolonke má  v oblasti chémie bohaté skúsenosti. Sú tu vybudované chemické laboratória s moderným vybavením

Pre základné školy v meste a okolí ponúka možnosť využiť tieto laboratória  a prakticky naučiť svojich žiakov, čo je to chemický dej či aká môže byť chemická reakcia. Túto príležitosť  využila v marci ZŠ Komenského. Siedmaci si spolu so stredoškolákmi vyskúšali prácu v laboratóriu, videli  zaujímavé chemické reakcie a vyskúšali si technológiu  pri spracovaní gumy. Takéto rovesnícke vyučovanie bolo prínosom pre všetkých – žiakov, učiteľov ale i celkovo pre vedu.

Niektorých účastníkov už teraz láka nasyntetizovať zlúčeninu, ktorú ešte nikto nepripravil.  Veríme, že sa im to raz podarí. V Púchove im na to pripravujeme podmienky už od základnej školy, cez strednú školu, či dokonca možnosť  pokračovať v štúdiu chemických odborov  na púchovskej FPT. Chémia totiž k Púchovu vždy patrila a patrí.

Lenka Jancíková