Prednostka MsÚ Púchov požiadala o uvoľnenie z funkcie

1253

JUDr. Eva Kvocerová požiadala zo zdravotných dôvodov o uvoľnenie z funkcie prednostky Mestského úradu v Púchove ku dňu 9. októbra 2017. Viceprimátor Roman Hvizdák, zastupujúci primátora Mgr. Rastislava Heneka, vyhovel jej žiadosti a poďakoval sa jej za doterajšiu prácu. JUDr. Eva Kvocerová ostáva pracovať na mestskom úrade v rámci jestvujúcej organizačnej štruktúry.