Predsedníčkou okresnej organizácie Jednoty dôchodcov opäť A. Gabková

664

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovensko (JDS) so sídlom v Púchove má deväť základných organizácií a 660 členov: Púchov (123 členov), Horné Kočkovce (72 členov), Dolné Kočkovce (92 členov), Lúky (69 členov), Dohňany (80 členov), Horná Breznica (24 členov), Zubák (35 členov), Lednické ROvne a Horenická Hôrka (100 členov), Lysá pod Makytou (65 členov), Dolná Breznica (založená 4. 1. 2018).

Predsedníčkou okresnej organizácie JDS Púchov je po marcových voľbách opäť Antónia Gabková (na foto vpravo). Seniori a seniorky združení v JDS sa pravidelne zúčastňujú napríklad prehliadok speváckych súborov (Dubnica, Ilava, Nováky), stretnutia na Slovensko – Moravskom pomedzí na Kohútke, ďalej krajských športových hier v Novej Dubnici, sami usporiadali Náučno – turistický zraz seniorov Stredného Považia.