Projekt „Vonku hravo a zdravo“ v MŠ Beluša – Hloža

41

Vo štvrtok, 18. novembra 2021 bude o 10,00 hod. slávnostné predstavenie realizovaného projektu „Vonku hravo a zdravo“ v rámci grantového programu Zelené oči Trenčianskeho samosprávneho kraja, a to v areáli Materskej školy Beluša- elokované pracovisko Hloža. Akcie sa zúčastnia predstavitelia materskej školy a obce Beluša.
Vďaka 2 000 € dotácii bol pre deti zo starého nevyužívaného pieskoviska vytvorený pocitový chodník z rôznych druhov predovšetkým prírodných materiálov. Zrealizované boli aj vyvýšené záhony, kde deti budú sami sadiť a siať rôznu koreňovú, ale aj inú zeleninu, prípadne bylinky.

ObÚ Beluša