Púchovčania sa zúčastnili na hasičskej oslave v Trenčíne

177

Dobrovoľní hasiči mesta Púchov dňa 6.8.2022 podporili veľké oslavy v Trenčíne, kde sa zišli hasiči z celého Slovenska, aby si uctili založenie Zemskej hasičskej jednoty, ktorá bola založená práve pred 100 rokmi v tomto meste hasičom Vojtechom Nemákom. Všetko začalo svätou omšou v kostole na námestí, ktorú celebroval František Rábek a biskupský vikár Ministerstva vnútra SR Jozef Paluba. Púchov tam mal svoje zastúpenie svojím historickým vozidlom Walter 1932, svojou historickou zástavou z roku 1935, ktorá patri medzi najstaršie na Slovensku, a našimi členmi v dobovom oblečení. Celú akciu viedol Mgr. Ján Sivák. Všetky zložky, ako i vlajkonosiči mali svoje určené stanovištia včítane rozloženia starej historickej techniky, ktorá od samého rána bola k dispozícií pre všetkých zúčastnených a verejnosť. Akcia začínala hymnou a príhovormi prezidenta DPO SR Pavla Ceľucha a župana Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Baška, pokračovali župani Žilinského i Trnavského kraja, ďalej primátor mesta Trenčín, prezident HaZZ Pavol Mikulášek, ako aj ďalší hostia z Českej a Maďarskej republiky a autor novej hasičskej knihy k 100 výročiu Stanislav Vančo. Celá akcia bola vedená v hasičskom duchu bohu na slávu a blížnemu na pomoc. Nakoniec sa pokrstila nová kniha prezidentom Pavlom Ceľuchom a županom Jaroslavom Baškom. Po ukončení slávnostného aktu sa predstavitelia rozbehli medzi hasičov, aby sa porozprávali a pofotili medzi sebou i hasičmi tohto podujatia. Medzi nás zavítal náš župan, ktorí si urobil pamiatkové foto s Púchovčanmi, Dohňancami, predsedom územného celku Pavlom Papučom, ako i ostatnými s Púchovského okresu pri historickom Waltri, ktorý má v tomto roku 90 rokov.

Jozef Ridzik st., predseda DHZ Púchov