Púchovské Kočkoviny v náhradnom termíne sa vydarili

102

Premenlivé augustové počasie tento rok skomplikovalo organizátorom tohtoročnú akciu konanú v rámci Púchovského kultúrneho leta pod názvom Púchovské Kočkoviny. Predpoveď počasia na predposledný augustový víkend neveštila nič dobré – to sa aj potvrdilo najmä v nedeľu daždivým počasím. Tým pádom logicky bola akcia zrušená a presunutá na poslednú augustovú sobotu. Toto sú riziká podujatí uskutočňovaných pod holým nebom. Ale všetko o týždeň dobre klaplo a príjemné počasie a bohatý program prilákali do areálu pri Váhu v Horných Kočkovciach množstvo detí a ich rodičov.

Organizátor – Púchovská kultúra, s. r. o. v spolupráci s tunajším Výborom mestskej časti č. 7 pripravili moderované popoludnie plné diskohudby, hier a súťaží s púchovskými divadlami (Divadlo M, D 121, DDS Ochotníček), 6. Zboru skautov a skautiek Púchov a tanečného vystúpenia mažoretiek z púchovského CVČ Včielka. Deti prechádzali siedmimi stanovišťami plniac rôzne zábavné úlohy, aby si zaslúžili sladkú odmenu. O občerstvenie bolo postarané. Bonbónikom akcie bolo v podaní divadla JAJA z Bratislavy divadelné predstavenie o zvieratku – malom Huemajovi, čo nevedelo čo je zač. Preto sa vybralo do sveta hľadať svoju mamičku. Vďaka svojej odvahe stretávalo rôzne zvieratká. S veľkým očakávaním sa čakalo na losovanie tomboly, kde boli vylosované detské a rodičovské ceny. Akcia bola úspešná a na záver sa deti vyšantili pri hudbe v rámci detskej diskotéky.

Cyril Crkoň, poslanec MsZ
Foto: Slavomír Flimmel