Rekonštrukcia komunikácie na Hurbanovej ulici vysúťažená o 112.000 € lacnejšie

269

Verejné obstarávanie spôsobuje kompetentným orgánom častokrát vrásky na čele. Ide najmä o posun termínov z dôvodu neprihlásenia sa záujemcov alebo nezáujem víťaza súťaže o zákazku po skončení aukcie. Tentokrát sa zdá, že verejné obstarávanie zákazky sa vyplatilo.

Mesto odhadovalo náklady na rekonštrukciu miestnej komunikácie (cesty a chodníkov) na ulici Hurbanova v Horných Kočkovciach na 250.000 €. Takúto sumu schválili aj poslanci Mestského zastupiteľstva v rozpočte na rok 2017. Do verejnej súťaže o zákazku sa však prihlásilo päť záujemcov a cena sa aukciou znížila o neuveriteľných 112.000 €.

Úspešným uchádzačom sa v tejto zákazke stala spoločnosť DOSA Slovakia, s.r.o. z Bytče, nakoľko predložila verejnému obstarávateľovi najnižšiu ponukovú cenu spomedzi vyhodnocovaných ponúk. Uchádzač doručil následne v určenej lehote zmluvu o dielo, dodržal jej text a jeho ponuková cena nebola identifikovaná ako mimoriadne nízka. Uchádzač tiež splnil všetky, verejným obstarávateľom vyžadované podmienky ako aj podmienky účasti. Cena za celý predmet obstarávania bola jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk.

Prehľad ponukových cien (s DPH) po aukcii:
1. DOSA Slovakia, s.r.o. Bytča – 138.000 €
2. STRABAG, s.r.o. Bratislava – 139.000 €
3. ALPINE SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava – 140.999 €
4. Swietelsky – Slovakia, s.r.o. Bratislava – 142.500
5. EUROVIA SK, a.s. Košice – 146.299 €

Realizácia rekonštrukcie miestnej komunikácie na Hurbanovej ulici začne v najbližších dňoch a potrvá do konca októbra.